Lex de Savornin Lohman


Beleids­me­de­werker

Gerelateerd

Amen­dement 41 aange­nomen!! Geitenstop gehand­haafd!!

Het is gelukt! Met een verschil van 2 stemmen werd het amendement aangenomen. Dit maakt de gang van zaken van vorige week meer dan goed. Het is vast bekend: voorzitter Theo Bovens ging er vorige week van uit dat toen de stemmen gelijk waren het amendement automatisch verworpen werd. Dit was echter in strijd met de Provinciewet, waardoor de stemming vandaag overnieuw werd gedaan. En met succes! Me...

Moties Nieuws