Lex de Savornin Lohman


Beleids­me­de­werker

Gerelateerd

PvdD: discri­mi­natie van "vega-boeren" in subsi­die­voor­waarden moet stoppen

Provinciale regelingen omtrent Europese subsidies die bedoeld zijn voor agrariërs, sluiten boeren die zich bezighouden met duurzame en plantaardige alternatieven voor zuivelproducten expliciet uit. Dat blijkt na onderzoek van de Partij voor de Dieren. De PvdD vindt dat er sprake is van discriminatie en dat dit gegeven een verkeerde prikkel is in een toch al falend Europees subsidiesystee...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws