Lex de Savornin Lohman


Beleids­me­de­werker

Gerelateerd

PvdD Limburg pleit voor fiets: €2,5 miljoen mili­eu­op­brengst per jaar

Een ode aan de fiets, zo mag de bijdrage van PvdD-Statenlid Peter Loomans wel genoemd worden. Zo ging het niet niet alleen om de tweewieler zelf, maar vooral om de CO2-reductie die er geboekt kan worden. En dan is het ook nog eens beter voor de gezondheid, en de portemonnee. De EU-lidstaten hebben immers voorgenomen om de uitstoot van broeikasgassen terug te doen dringen, en dan voornamelijk koo...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws