Lex de Savornin Lohman


Senior-Beleids­me­de­werker

Gerelateerd

Verzet tegen biomas­sa­cen­trale slaagt; Provincie gaat zich inmengen omtrent ‘Lixhe’

Het had nogal wat voeten in de aarde: de geplande biomassacentrale net over de grens bij Maastricht en Eijsden. Na het actieve verzet vorige week maandag in Visé, voegde de Partij voor de Dieren nu de daad bij het woord in het Limburgs Parlement. Om de Limburgse luchtkwaliteit niet verder te laten verslechteren, riep PvdD-Statenlid Peter Loomans de Provincie Limburg op haar verantwoordelij...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws