Lex de Savornin Lohman


Senior-Beleids­me­de­werker

Gerelateerd

Niet nog meer onnodige sterf­ge­vallen door corona; PvdD wil aanpak van lucht­ver­vuiling

Luchtvervuiling is actueler dan ooit. Steeds meer deskundigen, medici en onderzoekers, attenderen op het verband tussen slechte luchtkwaliteit en de coronarisico’s. Tóch zal de economie, met de versoepelingen van de quarantainemaatregelen, weer gaan draaien. De Partij voor de Dieren waakt er echter voor dat de luchtkwaliteit niet verder verslechtert. De PvdD wil dan ook dat de provincie nog tijden...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws