Vernieuwing startbaan MAA op de lange baan geschoven door PvdD!!


26 juni 2020

Het hoofdpijndossier Maastricht Aachen Airport zal in coronatijd voor wat minder hoofdbrekens zorgen. De Provincie Limburg (eigenaar én exploitant van MAA) wilde nog tijdens de coronacrisis de start- en landingsbaan vernieuwen. Een miljoenenproject van €25 miljoen! De Partij voor de Dieren vond dit in tijden van crisis onverantwoord. Daarbij loopt er nog een onderzoek naar de houdbaarheid van MAA. De PvdD riep de provincie in een motie dan ook op de beslissing omtrent de startbaan uit te stellen. En met succes!!

Het is vast bekend: de provincie Limburg is de enige Nederlandse provincie met een eigen luchthaven. Deze twijfelachtige eer werd in oktober 2019 nog dubieuzer. De toenmalige exploitant Ismail Durmaz zag geen heil meer in de MAA, en vertrok. Sindsdien zit de provincie Limburg ook met het beheer van de luchthaven in de maag gesplitst. Onderhoud komt dus volledig voor rekening van de Limburgers. Ook het Rijk heeft laten weten geen financiële steun meer te willen geven aan MAA. Vervolgens werd MAA hard getroffen door de coronacrisis. Niet alleen stortte het passagiersverkeer in; ook het aantal vrachtvluchten slonk zienderogen. Toch kwam de provincie Limburg op het onzalige idee om juist nu, in tijden van economische recessie, liefst €25 miljoen uit te trekken voor de vernieuwing van de start- en landingsbaan. Uiteraard tegen het zere been van de Partij voor de Dieren.

De PvdD kwam dan ook met een motie. €25 miljoen uittrekken voor een luchthaven die al in zwaar financieel weer verkeert, is onverantwoord. Zeker in tijden van financiële crisis. Iedereen moet immers de buikriem aanhalen, ook de provincie Limburg. Bovendien is sprake van veranderde omstandigheden. Door de coronacrisis was er sprake van een enorme keldering in het aantal vluchten. De start- en landingsbaan is daardoor veel minder gebruikt en versleten dan gedacht. Daarbij loopt er nog een MKBA (maatschappelijke kosten-batenanalyse) naar MAA, geleid door oud-staatssecretaris Van Geel. Hoewel het geen volledige MKBA betreft (de rechtse partijen wilden van geen onderzoek naar sluiting weten), acht de Partij voor de Dieren het beter dit onderzoek af te wachten. Aan de hand van onderzoek kan dan bepaald worden of het überhaupt wenselijk is geld te steken in de zieltogende luchthaven. De PvdD-motie riep dan ook op het vernieuwen van de baan op de lange baan te schuiven.

De motie werd echter niet in stemming gebracht. Nog voor indiening was de PvdD zeker van succes. Hoewel de rechtse partijen stonden te springen om €25 miljoen te investeren in de klimaatkiller MAA, wordt het besluit vooralsnog uitgesteld. Dit tot in ieder geval na het verschijnen van het Rapport-Van Geel. Daartoe kreeg PvdD-fractievoorzitter Pascale Plusquin een toezegging van de gedeputeerde. Plusquin kon haar pret niet op: “Wat een goede dag!”, klonk het. En zo is het maar net!

De verdere voortgang rondom MAA houdt de Partij voor de Dierennatuurlijk nauwgezet in de gaten. Vind jij ook dat het beheren van een luchthaven geen provinciale taak is? Zeker niet zolang het gewone Limburgse OV ondermaats is? Sluit je dan aan bij het #GroeiendVerzet en #MakeLimburgGreenAgain!!