Nieuws


  • juli

  • Vertrek Peter Loomans Staten­fractie

    Met verbazing en teleurstelling heb ik, via ingekomen stukken van de provinciale website, vernomen dat Dhr. Loomans de fractie van Partij voor de Dieren verlaat. We dachten in een constructief proces te zitten dat eenzijdig en zonder toelichting beëindigd is. Dit is bijzonder teleurstellend voor onze fractie, onze partij, onze achterban en voor ons campagneteam dat zo hard gewerkt heeft om onze ve...

    Motie “Dieren­welzijn inbouwen in LPLG” aange­houden: veel sympathie, maar ook misver­standen

    In het LPLG (Limburgs Programma Landelijk Gebied), dat de komende maanden de “gebiedsprocessen” in gaat (overleg met boeren, gemeentes, TBO’s etc.) en begin volgend jaar klaar moet zijn, gaat de provincie definitieve keuzes maken over het stikstofbeleid en een duurzamere lansbouwsector. Die keuzes zullen gevolgen hebben voor de veehouderij, de manier waarop dieren worden gehouden en de technieken...