Nieuws


 • juni

 • Provincie Limburg gaat meebe­talen aan noodhulp en vervoer van zieke en en gewonde dieren

  Hoe vaak gebeurt het niet dat een ziek of gewond dier, bijvoorbeeld in het verkeer aangereden, door mensen geholpen wordt? Veel mensen helpen zieke en gewonde dieren door ze zelf naar dierenambulances te brengen die de dieren op een verantwoorde en veilige manier naar opvangcentra vervoeren. Daarvoor betalen mensen zelf vaak een bijdrage voor het vervoer, en/of de centra zamelen zelf gel...

  Over stal­branden, wind­parken en partij­po­li­tieke spel­letjes.

  De PvdD is niet een partij die zich met partijpolitieke spelletjes bezig wil houden. Wij deden in de Statenvergadering niet mee aan het spelletje “hoe wrijven we zout in de SP-wonden” en stelden alleen een inhoudelijke vraag aan de nieuwe SP-fractievoorzitter (“Gaan jullie nu door met je stevig inzetten inzetten voor de energietransitie?”) en kregen daarop een positief antwoord. Toen stemden we vo...

  POP subsidies open gesteld met dieren­welzijn erin dankzij motie Plusquin!

  Er zijn vele debatten aan vooraf gegaan maar het is gelukt. De provincie Limburg heeft de subsidies van het Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020 open gesteld. Dankzij een motie van de Partij voor de Dieren Limburg is dierenwelzijn hier ook in opgenomen. In het Openstellingsbesluit 2017 voor POP-3, subsidies duurzame innovaties landbouwsector constateerde de fractie dat innovatieve invest...