Nieuws


  • maart

  • PvdD-Kamer­motie aange­nomen: alsnog juri­dische analyse naar kap Sterrebos

    Sinds het begin heeft de Partij voor de Dieren erop geattendeerd: juridisch is er veel niet in de haak omtrent het Sterrebos. Zo was er het provinciaal inpassingsplan, waarbij externe productlocaties niet gedegen onderzocht werden; de vleermuisfolie die buiten de voorgeschreven periode aangebracht werd; de bosuilen die zonder toestemming middenin het hun broedseizoen verstoord werden door de kap; ...