Partij voor de Dieren Limburg


Welkom op onze website!

De Partij voor de Dieren Limburg zet zich in voor mens, dier, klimaat, milieu en natuur.

Op deze website is alle informatie terug te vinden over wat er speelt in de Provinciale Staten Limburg. Vragen, moties, bijdragen, jaarverslagen en evenementen. Vragen? Neem contact met ons op via het contactformulier.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Dieren in het wild

Onze mensen

Actueel

Lezing Marianne Thieme in Maas­tricht onver­deeld succes

Het kon ook niet anders: met meer aanmeldingen dan plaatsen was de lezing omtrent het 'groeiend verzet' een onverdeeld succes. De boekhandel Dominicanen was volgestouwd met enthousiastelingen die op zondag maar wat graag naar de kerk togen. In de Dominicaner Kerk te Maastricht verhaalde PvdD-oprichtster Marianne Thieme over het ontstaan, noodzaak en duurzame groei die de partij kent. Daarnaast wer...

PvdD krijgt toezegging: 3 ton voor LHBTI-accep­tatie in Limburg!!

Succes voor de regenboogprovincie Limburg! Om de acceptatie van LHBTIQA+ in Limburg te bevorderen, vroeg PvdD-fractievoorzitter Pascale Plusquin de Provincie Limburg geld beschikbaar te stellen. En hoe! De Sociale Agenda wordt beheerd door PVV-gedeputeerde Housmans, terwijl de PVV vorige periode als enige partij tégen de motie 'Regenboogprovincie Limburg' stemde. Met Housmans aan de knoppen, zorg...

2020 nadert; tijd voor een terugblik

Wat een succesvol jaar was 2019 voor Partij voor de Dieren Limburg!! Niet alleen verdubbelde het aantal zetels in Provinciale Staten Limburg: ook werden maar liefst 10 moties en amendementen aangenomen in het Gouvernement Maastricht. Uitschieters daarbij vormden: - Budget van €250.000 vrijgemaakt voor onderzoek naar kinderen met aangeboren afwijking (15 februari); - Ettelijke natuurplannen ter on...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid