Partij voor de Dieren Limburg


Welkom op onze website!

De Partij voor de Dieren Limburg zet zich in voor mens, dier, klimaat, milieu en natuur.

Op deze website is alle informatie terug te vinden over wat er speelt in de Provinciale Staten Limburg. Vragen, moties, bijdragen, jaarverslagen en evenementen. Vragen? Neem contact met ons op via het contactformulier.

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Dieren in het wild

Hand­having openbaar bestuur

Onze mensen

Pascale Plusquin

Statenlid en Fractievoorzitter

Pascale Plusquin (1974) is al jaren actief als dierenbeschermer en lid van de Partij voor de Dieren. De geboren Maastrichtse is sinds december 2015 Statenlid in het Limburgs Parlement. In die periode heeft ze mooie resultaten op naam van de Partij voor de Dieren weten te boeken, o.a. op het gebied van veehouderij, natuur en luchtkwaliteit. Zo zette ze de geitenhouderij in Limburg vanwege gezondhei...

Lees verder

Actueel

Provincie Limburg geeft juri­dische misstap toe en stopt met gebruik van baby­spreeuwen als lokvogel na PvdD-vragen

De provincie Limburg heeft de toestemming ingetrokken om vrijgeboren babyspreeuwen weg te vangen en in te zetten als lokaas bij vangkooien. Dit gebruik is volgens de Partij voor de Dieren onwettig, en vroeg de provincie daarom om uitleg. Vandaag geeft de provincie toe dat de toestemming inderdaad in strijd is met de wet. Wat was er ook alweer aan de hand? In december 2020 heeft de provincie twee o...

Formatie Limburgs college al stuk­ge­lopen voordat inhou­de­lijke onder­han­de­lingen waren afgerond

Voor de eerste keer was de Partij voor de Dieren betrokken bij college onderhandelingen. Als enige had de PvdD in deze formatieronde voorwaarden vooraf gesteld. In een motie was opgenomen dat er veranderingen moesten komen bij de stikstofaanpak, natuuraankoop en –beheer, de intensieve veehouderij en handhaving van milieuregels. Met die motie stemden op 3 juni negen partijen in (al...

Succes! Provincie Limburg krijgt lobby­re­gister door PvdD-motie

Niemand zal de integriteitsaffaires in de provincie Limburg vergeten zijn. Een nieuwe bestuurscultuur in Limburg is daarom broodnodig. Deze moet transparanter, begrijpelijker en controleerbaarder. En met een openbaar lobbyregister wordt daar eindelijk een begin mee gemaakt! Daar diende Partij voor de Dieren vandaag een motie voor in. Hiermee wordt voor iedereen zichtbaar hoe de geldstromen bi...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid