Een planeetbrede visie, ook in Limburg


Hou vast aan je idealen op 20 maart!

Provinciale Statenverkiezingen

Alle informatie over onze deelname aan de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019 is te vinden op onze speciale verkiezingspagina.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Dieren in het wild

Onze mensen

Actueel

Massieve inves­tering in het agro-indu­striële complex kan beter besteed worden

166 miljoen subsidie voor biogasfabriek op Chemelot zo jubelde het College van GS in een persbericht. Van een provinciebestuur mag je verwachten dat ze niet alleen aan geld denken, maar met een visie en missie handelen. En 166 miljoen euro van de belastingbetaler investeren in een moreel en financieel failliete sector getuigt niet echt van visie. Financieel failliet, want de sector ka...

Over vermin­dering van de veestapel mag van CDA, VVD, PVV en D’66 niet worden gesproken

In de Statenvergadering van 15 februari diende de PvdD een motie in om het taboe op vermindering van de veestapel (varkens, runderen en pluimvee) bespreekbaar te maken. Meer niet, een voorzichtige motie eigenlijk. We gaven daarvoor een uitgebreide onderbouwing, m.n. dat gebleken is (ook erkend door de minister) dat technische oplossingen niet altijd werken (luchtwassers!), dat fijn ...

Ik kies Limburg 2019

Sinds vrijdag 1 februari is de website IkKiesLimburg.nl online. Op deze website is meer informatie terug te vinden over de Provinciale Statenverkiezingen van 2019. Wat doet de provincie? Welke bevoegdheden heeft een provincie? Dit lees je allemaal op de site. Ook ons verkiezingsprogramma is er terug te vinden. Evenals een overzicht van belangrijke data en debatten. Kies 20 maart voor een leefbaa...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid