Partij voor de Dieren Limburg


Welkom op onze website!

De Partij voor de Dieren Limburg zet zich in voor mens, dier, klimaat, milieu en natuur.

Op deze website is alle informatie terug te vinden over wat er speelt in de Provinciale Staten Limburg. Vragen, moties, bijdragen, jaarverslagen en evenementen. Vragen? Neem contact met ons op via het contactformulier.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Dieren in het wild

Onze mensen

Pascale Plusquin

Statenlid en Fractievoorzitter

Pascale Plusquin (1974) is al jaren actief als dierenbeschermer en lid van de PvdD. De geboren Maastrichtse is sinds december 2015 Statenlid voor de Provinciale Staten Limburg en heeft in die periode mooie resultaten op naam van de Partij voor de Dieren weten te boeken.Haar geboortegrond heeft ze verruild voor de gemeente Heerlen, waar ze zich sinds 2018 inzet tegen dierenleed als Heerlens Raadsli...

Lees verder

Actueel

Verzet tegen biomas­sa­cen­trale slaagt; Provincie gaat zich inmengen omtrent ‘Lixhe’

Het had nogal wat voeten in de aarde: de geplande biomassacentrale net over de grens bij Maastricht en Eijsden. Na het actieve verzet vorige week maandag in Visé, voegde de Partij voor de Dieren nu de daad bij het woord in het Limburgs Parlement. Om de Limburgse luchtkwaliteit niet verder te laten verslechteren, riep PvdD-Statenlid Peter Loomans de Provincie Limburg op haar verantwoordelij...

PvdD-motie aange­nomen: regen­boog­pro­vincie wordt gehand­haafd!!

Overal in Limburg staat de LHBTIQA+-acceptatie onder druk. Ook al is de Provincie Limburg sinds 2017 regenboogprovincie, toch neemt de onveiligheid en intolerantie tegenover LHBTIQA+ in heel Limburg toe. Om dit tij te keren diende Pascale Plusquin, grondlegster van de regenboogprovincie, een motie in. En met succes: met grote meerderheid werd deze aangenomen in het Limburgs parlement!! ...

Maan­dag­avond protest tegen bomen­ver­brand­cen­trale Visé; loop mee met PvdD Limburg!!

Net over de grens bij Eijsden wil België een nieuwe biomassacentrale/afvalverbrander plaatsen. Daarbij zullen jaarlijks bomen (170.000 ton hout) worden verbrand om energie op te wekken. Waarbij meer stikstof, koolstof en fijnstof de lucht in wordt geblazen dan door een kolencentrale. Aangezien de wind doorgaans uit het zuidwesten waait, zal het zuiden van Limburg overspoeld worden met nóg meer ver...

Agenda

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid