Partij voor de Dieren Limburg


Welkom op onze website!

De Partij voor de Dieren Limburg zet zich in voor mens, dier, klimaat, milieu en natuur.

Op deze website is alle informatie terug te vinden over wat er speelt in de Provinciale Staten Limburg. Vragen, moties, bijdragen, jaarverslagen en evenementen. Vragen? Neem contact met ons op via het contactformulier.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Dieren in het wild

Onze mensen

Actueel

Provincie Limburg onder­tekent 'Schone Lucht Akkoord' niet; dit is waarom

Afgelopen januari besloot de Provincie Limburg het 'Schone Lucht Akkoord' (SAL) niet te ondertekenen. Dit in tegenstelling tot het Rijk, 9 andere provincies en 36 gemeentes, waaronder de Gemeente Nederweert als enige Limburgse ondertekenaar. Vreemd, aangezien algemeen bekend is dat een slechte luchtkwaliteit schadelijk is voor de volksgezondheid. En laat Limburg nu juist zowel qu...

Oh, de ironie: miljar­den­sub­sidie EU voor groene landbouw verwaterd door boeren; biodi­ver­siteit verdwijnt

Juist op de dag van het zoveelste landbouwprotest tegen het verlate stikstofbeleid, blijkt een miljardensubsidie ter vergroening van de landbouwsector weggegooid geld te zijn. Dit concludeert een studie van de Wageningen University & Research. Hoe zit dat precies? De EU wil vergroening van de landbouwsector in heel Europa afdwingen. Immers, de landbouwsector is in grote mate veran...

Zonnig werk­bezoek aan hoog­stam­fruit­boom­gaard Plök in Munster­geleen

Een inspirerend project, zo valt het geesteskindje van o.a. Mart Hermkens en Paul Leenders wel te noemen. Hun hoogstamfruitboomgaarden worden door vrijwilligers zelfstandig onderhouden, bewerkt en weer aangeplant. Niet alleen horen deze natuurlijk thuis in Limburg, ook zijn ze voor een ieder toegankelijk. Aanleiding voor het bezoek was de overgenomen PvdD-motie om hoogstamfruitbomen ...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid