Partij voor de Dieren Limburg


Welkom op onze website!

De Partij voor de Dieren Limburg zet zich in voor mens, dier, klimaat, milieu en natuur.

Op deze website is alle informatie terug te vinden over wat er speelt in de Provinciale Staten Limburg. Vragen, moties, bijdragen, jaarverslagen en evenementen. Vragen? Neem contact met ons op via het contactformulier.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Dieren in het wild

Onze mensen

Actueel

Demo­cra­tische controle op hobby­jacht komt er

En dan nog een succes vandaag! Door een motie van Partij voor de Dieren Limburg zal het nieuwe Faunabeheerplan (FBE) van GS voorgelegd worden aan Provinciale Staten Limburg. Hierdoor komt er o.a. een strengere, betere en democratischer controle op de hobbyjacht.Ondanks het feit dat gedeputeerde Mackus de motie ontraadde tot stemming te brengen, liet fractievoorzitter Pascale Plusquin zich hier nie...

Korenwolf gered (uit klauwen van het CDA) in Limburg

Door toedoen van de Limburgse PvdD-fractie blijft het voortbestaan van de korenwolf voorlopig verzekerd. GS staat garant om het fokprogramma van de bedreigde wilde hamster te handhaven.De CDA-fractie wilde een einde aan subsidiering van het provinciale korenwolfinitiatief. Het zou de provincie te veel geld kosten en diende hieromtrent een motie in. Ter vergelijking: Frankrijk werd onlangs beboet v...

Wij waren erbij!!

20.000 handtekeningen overhandigd tegen MAA!!

Vanochtend zijn er 20.000 handtekeningen ingediend bij de provincie Limburg, en onze fractievoorzitter Pascale Plusquin was daarbij prominent aanwezig. Met recht: al in 2017 vroeg de PvdD-fractie om een MKBA (Maatschappelijke Batenanalyse) betreffende MAA. In een kleurrijke en ludieke atmosfeer werd de petitie overhandigd aan gouverneur Theo Bovens. De Statenvergadering werd vervolgens geopend en ...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid