Partij voor de Dieren Limburg


Welkom op onze website!

De Partij voor de Dieren Limburg zet zich in voor mens, dier, klimaat, milieu en natuur.

Op deze website is alle informatie terug te vinden over wat er speelt in de Provinciale Staten Limburg. Vragen, moties, bijdragen, jaarverslagen en evenementen. Vragen? Neem contact met ons op via het contactformulier.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Dieren in het wild

Onze mensen

Actueel

Afzwakken stik­stof­beleid bittere pil voor PvdD Limburg

De Partij voor de Dieren is verbijsterd dat de provincie het stikstofbeleid wil gaan afzwakken naar aanleiding van het boerenprotest."In Groningen moesten de boeren de deuren van het provinciehuis opentrappen, maar weigerden de Staten te wijken voor intimidatie. In Limburg worden ze met koffie, gebak en toezeggingen overladen", vergelijkt fractievoorzitter Pascale Plusquin.Provincie doet concessie...

Lang leve de innovatie: Wij van LLTB adviseren LLTB

HET BETOOG – Met stijgende verbazing en verontwaardiging las ik vorige week het stuk van voorzitter Léon Faassen van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) in De Limburger. Ongunstige rapportages en wetenschappelijke uitkomsten worden in twijfel getrokken, dooddoeners en geschiedvervalsing met de bijhorende semantiek passeren de revue.Het is natuurlijk makkelijk voorbijgaan aan hoe de stikstofp...

Update bouw Ravelijn: aannemer lapt bouw­verbod en rech­terlijk vonnis aan laars

Ondanks een bouwverbod in het oostelijk deel van het plangebied Ravelijn, heeft de aannemer aldaar werkzaamheden uitgevoerd. Dit blijkt na vragen van Partij voor de Dieren Limburg in het Limburgs Parlement. De aannemer hangt thans een boete boven het hoofd.Uit onderzoek d.d. 6 augustus jl. blijkt dat in dit oostelijk deel de vroedmeesterpad in grote getalen voorkomt. In overleg met de provincie is...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid