Een planeetbrede visie, ook in Limburg.


Hou vast aan je idealen

Tijd voor Plan B

In Limburg zet de Partij voor de Dieren zich actief in voor belangrijke thema's zoals de landbouw, dierenwelzijn en volksgezondheid. Denk hierbij aan de alsmaar groeiende vee-industrie, fijnstoffen en de invloed op onze gezondheid en het milieu hiervan, jacht, de nieuwe Natuurwet en bio-diversiteit.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Geiten­houders vragen vergun­ningen aan om provin­ciaal verbod te ontlopen

De kranten meldden het al: de provincie Limburg kondigt binnenkort een verbod af op nieuwvestiging, uitbreiding en omvorming voor geitenhouderijen. Zes andere provincies hebben al zo’n verbod, vanwege de gezondheidsrisico’s voor omwonenden. Het Limburgse college stelt het verbod pas in na een motie van de Partij voor de Dieren, waardoor het al eerder bekend was. Nu blijkt dat de laatste maan...

GS moet bouwstop geiten­hou­­derij gaan voor­­be­reiden

Vanwege een motie van de Partij voor de Dieren moet de provincie een bouwstop voor de geitenhouderij gaan voorbereiden. De bouwstop zal gelden zolang het onderzoek loopt naar de oorzaken van de verhoogde kans op longontsteking rond geitenhouderijen. In de debatten zei gedeputeerde Mackus dit via de gemeentes te willen regelen, om juridische redenen, maar het resultaat zal vanwege de motie waar u...

Stop de massale afslachting van Wilde zwijnen!

Maastricht, 16 oktober 2018 - Terwijl er steeds rigoureuzere voorstellen worden gedaan om wilde zwijnen in Limburg uit te roeien, zoals gebruik van geluidsdempers, nachtkijkers en inzet van bewegingsjacht met een dozijn jagers, wil de Partij voor de Dieren juist een groot leefgebied waar niet op wilde zwijnen gejaagd mag worden. Met een omheind leefgebied worden de risico's van de Afrikaanse Varke...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid