Een planeetbrede visie, ook in Limburg


Hou vast aan je idealen op 20 maart!

Provinciale Statenverkiezingen

Alle informatie over onze deelname aan de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019 is te vinden op onze speciale verkiezingspagina.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Dieren in het wild

Onze mensen

Actueel

Pers­be­richt over afschieten van wasberen.

Wasberen zijn in de natuur terecht gekomen door menselijk toedoen. Ze ontsnappen als huisdier maar zijn ook uitgezet voor de jacht. In 2016 is de EU exotenverordening in werking getreden. Exoten als wasberen worden op deze lijst geplaatst als er sprake is van bedreigingen voor de biodiversiteit. De provincies zijn verantwoordelijk voor het uitroeiingsbeleid. Daar mag van worden af...

Bedankt!

Beste partijgenoot, Wat een ongelofelijk mooie campagne en spannende verkiezingsdag hebben we achter de rug! Met trots kunnen we zeggen dat we onze huidige zetel in de Provinciale Staten Limburg hebben verdubbeld. Dit betekent dat we binnenkort met 2 toppers voor onze idealen in Limburg kunnen gaan strijden en een mooi, groen anker in de Limburgse politiek kunnen vormen. Ontzettend bedankt...

Massieve inves­tering in het agro-indu­striële complex kan beter besteed worden

166 miljoen subsidie voor biogasfabriek op Chemelot zo jubelde het College van GS in een persbericht. Van een provinciebestuur mag je verwachten dat ze niet alleen aan geld denken, maar met een visie en missie handelen. En 166 miljoen euro van de belastingbetaler investeren in een moreel en financieel failliete sector getuigt niet echt van visie. Financieel failliet, want de sector ka...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid