Partij voor de Dieren Limburg


Welkom op onze website!

De Partij voor de Dieren Limburg zet zich in voor mens, dier, klimaat, milieu en natuur.

Op deze website is alle informatie terug te vinden over wat er speelt in de Provinciale Staten Limburg. Vragen, moties, bijdragen, jaarverslagen en evenementen. Vragen? Neem contact met ons op via het contactformulier.

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Dieren in het wild

Hand­having openbaar bestuur

Onze mensen

Pascale Plusquin

Statenlid en Fractievoorzitter

Pascale Plusquin (1974) is al jaren actief als dierenbeschermer en lid van de Partij voor de Dieren. De geboren Maastrichtse is sinds december 2015 Statenlid in het Limburgs Parlement. In die periode heeft ze mooie resultaten op naam van de Partij voor de Dieren weten te boeken, o.a. op het gebied van veehouderij, natuur en luchtkwaliteit. Zo zette ze de geitenhouderij in Limburg vanwege gezondhei...

Lees verder

Actueel

Vleer­muizen sterven ondanks rech­ter­lijke schorsing door ingepakte bomen; PvdD eist ophel­dering met spoed­vragen

Ondanks een rechterlijk vonnis dat de kap van het Sterrebos opschortte, zijn in het Sterrebos bomen afgeplakt met plastic zeil en folie door VDL Nedcar. Hierdoor kunnen vleermuizen niet langer hun rustplaatsen in boomholtes in- en uitvliegen. Met spoedvragen eisen wij opheldering van het college.Vorige week schorste de voorzieningenrechter de kap van het Sterrebos tot nadat het hoger beroep afgero...

Succes voor de Limburgse natuur: kap Sterrebos voorlopig opge­schort

Het Sterrebos leeft nog! Van de voorzieningenrechter mag het bos niet gekapt worden tot nadat de bodemprocedure in hoger beroep tegen de uitbreiding van VDL Nedcar afgerond is. Dat bedrijf wilde begin november al beginnen met de kap. Daar is nu voorlopig een stukje voor gestoken.Vorige week leek het doodsvonnis van het Sterrebos nog getekend te zijn. Wij riepen toen de Provincie Limburg op om de k...

PvdD-motie eindelijk uitge­voerd: provincie Limburg stopt jacht­rechten op eigen gronden

Ruim 5 jaar na dato is het dan eindelijk zover: de Provincie Limburg maakt door de Partij voor de Dieren in principe een einde aan de hobbyjacht! Al jarenlang loopt de wildstand in onze provincie maar ook in de rest van Nederland sterk achteruit. Daarom riepen wij in mei 2016 het college al op de hobbyjacht te stoppen. Daar wordt nu eindelijk, eindelijk, eindelijk uitvoering aan gegeven.De cijfers...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid