Partij voor de Dieren Limburg


Welkom op onze website!

De Partij voor de Dieren Limburg zet zich in voor mens, dier, klimaat, milieu en natuur.

Op deze website is alle informatie terug te vinden over wat er speelt in de Provinciale Staten Limburg. Vragen, moties, bijdragen, jaarverslagen en evenementen. Vragen? Neem contact met ons op via het contactformulier.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Dieren in het wild

Onze mensen

Actueel

Eind­verslag Staten­pe­riode 2015-2019

Voor u ligt het eindverslag van de Statenperiode 2015-2019 van de Partij voor de Dieren, Statenfractie Limburg. Hierin leest u de gebeurtenissen van de afgelopen 4 jaar terug. De zetel in het Limburgse parlement wordt sinds 2016 ingevuld door Pascale Plusquin. Wederom besteedde de partij aandacht aan de belangrijke thema’s zoals: de nieuwe natuurwet;de hobbyjacht;de ecologische balans;de biodi...

Jaar­verslag 2018

Op deze pagina vindt u het jaarverslag 2018 van de Partij voor de Dieren, Statenfractie Limburg. Hierin leest u de gebeurtenissen van het afgelopen Statenjaar terug.De zetel in het Limburgse parlement wordt ingevuld door Pascale Plusquin.Het afgelopen jaar was een vruchtbaar jaar voor de Statenfractie Limburg. Verhitte debatten, prangende schriftelijke vragen en pittige moties werden (veelal met ...

Partij voor de Dieren Limburg staakt gesprekken formatie

De Partij voor de Dieren heeft de informateurs voor het vormen van een college van gedeputeerde staten in Limburg laten weten dat zij op basis van de huidige stand van zaken, helaas de gesprekken moet staken nu het beoogde college, door het vertrek van D66, PvdA, SP en GroenLinks onvoldoende breed is samengesteld. Dit was een eis die de Partij voor de Dieren altijd heeft gesteld. Pascal Plusquin...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid