Partij voor de Dieren Limburg


Welkom op onze website!

De Partij voor de Dieren Limburg zet zich in voor mens, dier, klimaat, milieu en natuur.

Op deze website is alle informatie terug te vinden over wat er speelt in de Provinciale Staten Limburg. Vragen, moties, bijdragen, jaarverslagen en evenementen. Vragen? Neem contact met ons op via het contactformulier.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Dieren in het wild

Onze mensen

Actueel

Ook quaran­taine-maat­re­gelen pluim­vee­sector verlengd

Men zou het bijna vergeten: voor het Limburgse pluimvee in de bio-industrie geldt al sinds 12 februari een algehele ophokplicht. Naast het COVID-19 waart er immers nog een uiterst besmettelijke zoönose door Europa: H5N8, een zeer dodelijke variant van de vogelgriep. De pluimvee-quarantaine wordt nu met 4 weken verlengd. Hoewel deskundigen er begin maart vanuit gingen dat het virus ...

PvdD: discri­mi­natie van "vega-boeren" in subsi­die­voor­waarden moet stoppen

Provinciale regelingen omtrent Europese subsidies die bedoeld zijn voor agrariërs, sluiten boeren die zich bezighouden met duurzame en plantaardige alternatieven voor zuivelproducten expliciet uit. Dat blijkt na onderzoek van de Partij voor de Dieren. De PvdD vindt dat er sprake is van discriminatie en dat dit gegeven een verkeerde prikkel is in een toch al falend Europees subsidiesystee...

Limburgse PvdD-fractie verbaasd over expositie tijdens TEFAF

Het zal de inwoners van Zuid-Limburg vast niet ontgaan zijn: de TEFAF is weer begonnen. Het wordt niet alleen drukker, haast gelijktijdig verslechtert de Zuid-Limburgse luchtkwaliteit: privéjets vliegen af en aan op MAA, shuttlebussen rijden op en neer,… maar om de verslechterende luchtkwaliteit en klimaatimpact is het de PvdD ditmaal niet te doen. Maar waarom dan wel? Bij de Limburg...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid