Ina Boven


Burger­com­mis­sielid

Ina Boven vindt dat er een fundamentele verandering nodig is in de manier waarop we met onze planeet omgaan. De huidige weg heeft rampzalige gevolgen voor dieren, mensen, natuur en milieu. Het mantra dat groei de heilige graal is moet echt overboord. We zien in ons landbouwsysteem de schrijnende gevolgen daarvan. Het moet kleinschaliger, plantaardiger, duurzamer, zonder gif en zonder grootschalige uitbuiting van weerloze dieren. Alleen dan kunnen wij de opwarming van de aarde binnen 1,5 graden houden.

Ina heeft technische bedrijfskunde gestudeerd aan de Universiteit Twente. De rode draad in haar werk zijn het doorvoeren van veranderingen, zoals IT, logistieke en organisatorische veranderingen, Zij heeft gewerkt in de industrie, bankwezen, gemeente, telecom en de zorg. De behoefte bij te dragen aan een fijne toekomst voor mensen en dieren heeft haar bij de Partij voor de Dieren gebracht. De lange termijn visie, de waarden compassie, duurzaamheid, individuele vrijheid en verantwoordelijkheid spreken haar erg aan.

Ina Boven woont in de gemeente Sittard-Geleen. Meer over Ina op: LinkedIn

Gerelateerd

Waarom stemmen voor Provin­ciale Staten en het Water­schap Limburg van groot belang is?

Stem jij woensdag 15 maart ook Partij voor de Dieren (Waterschap) Limburg ?

Woensdag 15 maart mogen we onze stem uitbrengen voor de Provinciale Staten en het Waterschap Limburg. De opkomst voor Provinciale Statenverkiezingen ligt altijd lager dan bij landelijke verkiezingen. Waarom is het van groot belang om ook voor de Provinciale Staten en het waterschap te gaan stemmen? Tijdens de laatste Provinciale Statenverkiezingen in 2019 werd de zetelverdeling als volgt : CDA 9...

Bijdragen Nieuws