Wonen, zorg, onderwijs en cultuur


Een samen­leving waarin iedereen zich thuis kan voelen

De Partij voor de dieren wil een betrokken overheid die burgers toegang verschaft tot het recht op wonen, zorg, onderwijs, wetenschap en cultuur. De Partij voor de Dieren kiest als het gaat om samenleven voor een zorgvuldige balans tussen persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Mensen hebben de vrijheid om te leven volgens hun eigen inzichten, voor zover deze niet conflicteren met de vrijheden van ande­ren, waaronder die van dieren.

Uitgangspunt van de Partij voor de Dieren is dat mededogen en respect de maatstaven zouden moeten vormen binnen onze samenleving. De partij staat pal voor de erkenning van emancipatiebewegingen. Overal waar sprake is van achterstelling van groepen, is het een taak van de overheid om vol in te zetten op volwaardige participatie en gelijke behandeling. Mensen van elke levens- of geloofsovertuiging, geaardheid, afkomst, sekse en genderoriëntatie moeten zich vrij en veilig kunnen voelen.

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Wat we hebben bereikt

 • Huisdier in zorginstelling stap dichterbij

  Huisdieren moeten mee kunnen naar zorginstellingen. De regering gaat in overleg met de brancheorganisatie van zorgondernemers om dit mogelijk te maken. Uit onderzoek blijkt dat het meenemen van huisdieren een positieve invloed heeft op de gezondheid en het algemeen welbevinden van ouderen. Ook voor het dierenwelzijn is dit beter. Huisdieren kunnen bij hun baas blijven en worden niet langer uit hun vertrouwde omgeving weggehaald als ouderen niet meer in staat zijn alleen te wonen. Toch zijn in lang niet alle Nederlandse zorginstellingen huisdieren welkom. Daarom is het noodzakelijk dat de minister in overleg gaat met brancheorganisatie ActiZ over hoe zorginstellingen het meenemen van een huisdier breder mogelijk kunnen maken.

 • Limburg Regenboogprovincie

  We hebben te maken met een onderschat probleem. Op straat, op school, op het werk, in de zorg en in de sport lopen de LHBTI’s (lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekseconditie) tegen discriminatie aan van collega’s, patiënten en leerlingen, en soms ook regelrechte pesterijen. In sommige lokale gemeenschappen ervaren LHBTI’s een gevoel van er niet bij horen, vaak met verhuizing tot gevolg. De motie van de Partij voor de Dieren werd met een grote meerderheid aangenomen.

  Provincie en gemeenten kunnen een grote rol spelen in de sociale acceptatie en veiligheid van de LHBTI’s. Limburg wordt door deze motie de zesde Regenboogprovincie van het land. Als gevolg van de motie heeft de provincie 300.000 euro uitgetrokken, waarbij er bijzondere aandacht wordt besteed aan arbeidsparticipatie en sociale veiligheid op de werkvloer.

 • Duurzaamheid in het onderwijs

  Om goed te kunnen werken aan leefbaarheid van de planeet en een groene economie is het belangrijk om aandacht te besteden aan dieren, natuur en milieu. De overheid gaat duurzaamheid in het onderwijs structureel faciliteren en stimuleren. Een duurzame samenleving begint op school, daarom is logisch dat dieren- natuur- en milieuonderwijs vast onderdeel gaat uitmaken van het lesprogramma. Ruim veertig jongerenorganisaties en de onderwijswoordvoerders van de Partij voor de Dieren, SP, PvdA, GroenLinks, D66, Christen Unie en 50plus hebben het Verdrag duurzaamheid in het onderwijs ondertekend.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws