Gezonde landbouw en duurzaam voedsel


Alleen een gezonde landbouw levert duurzaam voedsel

Voedsel is een basisbehoefte voor ons bestaan. De Partij voor de Dieren wil naar een streekgebonden, plantaardige en biologische productie van voedsel. Daar speelt het bestuur van de provincie een grote rol in. Het uitgangspunt is om mét de natuur te werken en niet tegen de natuur. Dat betekent landbouw met wisselteelt en bloeiende akkerranden, met bomen en hagen die de velden omlijsten, in evenwicht met de om­geving. In deze grondgebonden landbouw is een gezonde bodem de standaard en is respect voor natuur, milieu, dierenwelzijn en volksgezondheid vanzelfsprekend. De Partij voor de Dieren wil af van landbouw die leunt op overbemesting, landbouwgif en uitbuiting van dieren.

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Wat we hebben bereikt

  • Einde aan gebruik van landbouwgif

    Eindelijk komt er een verbod op neonicotinoiden. Afgelopen week stemde het merendeel van de Europese Lidstaten voor het verbieden van buitenshuis van dit gevaarlijke landbouwgif. Dit is een belangrijke stap voor de bijen, de hommels en de hele aarde! Bijensterfte is gevaarlijk voor al het leven op aarde omdat bijen een grote rol spelen bij de voedselproductie. Eén derde van het voedsel dat we eten is verbonden aan bestuivende insecten. Alleen al in Europa zijn meer dan 4.000 groentesoorten afhankelijk van bestuivende insecten. Ook andere gewassen zoals fruit, bonen, noten, veel groenten, koffie en chocola. kunnen niet zonder de bij. Het gaat om een drietal stoffen, namelijk imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam. In kassen mogen de drie neonicotinoïden helaas nog wel worden toegepast. Het verbod gaat in vanaf eind 2018.

  • Omschakelsubsidies voor boeren naar biologisch

    De Partij voor de Dieren heeft de Tweede Kamer overtuigd dat de subsidies in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid moeten worden ingezet om boeren te helpen omschakelen naar natuurinclusieve en/of biologische landbouw. Het huidige gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw en de grote aantallen dieren in de intensieve veehouderij zorgen voor een (dreigend) verlies aan plant- en diersoorten. Om deze teloorgang tegen te gaan is het van belang boeren die hun bedrijf willen omvormen naar een meer dier- en natuurvriendelijke onderneming, zoveel mogelijk te steunen. Momenteel bedragen de Europese subsidies voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 363 miljard euro voor zeven jaar. De Partij voor de Dieren wil dat dit geld wordt gebruikt om boeren die naar duurzame, biologische landbouw toe willen, te helpen. Daarna kunnen deze subsidies worden afgeschaft.

  • Cameratoezicht in alle Nederlandse slachthuizen

    Cameratoezicht moet de norm worden en mag niet vrijblijvend zijn in Nederlandse slachthuizen. Dat vindt ook de Tweede Kamer. Als slachterijen niet bereid zijn tot cameratoezicht over te gaan en de beelden ter beschikking te stellen aan de controleurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit , gaat het kabinet over tot wettelijke verplichting. Door het toezicht zal het aantal dieren dat we slachten fors moeten worden verkleind, en het toezicht moet flink worden verbeterd. Alleen zo kunnen we dierenleed daadwerkelijk bestrijden.Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws