Milieu, klimaat en energie


Alles van waarde beschermen. Alles wat schaars is eerlijk verdelen.

De Partij voor de Dieren stelt als enige partij de draagkracht van de aarde voorop bij elke beleidskeuze. Wij sluiten geen compromissen over een duurzame toekomst. Wij zijn daarmee de aanjager van een ambitieuzer milieubeleid. Zuinig omgaan met de aarde mag geen holle frase zijn, het is letterlijk van levensbelang. Onze planeet voorziet ons van schone lucht, water, een gezonde bodem en de grondstoffen die we nodig hebben voor het voortbestaan van mens en dier.

Als op dit moment elke wereldburger zou consumeren zoals de gemiddelde Nederlander doet, zouden er bijna drie wereldbollen nodig zijn om daarin te voorzien. De Partij voor de Dieren staat voor een krachtig klimaat-, energie- en milieubeleid. Daar is een wereld mee te winnen. De kosten door de wereldwijde klimaatverandering kunnen worden gehalveerd als we vlees, vis en zuivel vaker laten staan en plantaardiger gaan eten. De productie van vlees in de wereld veroorzaakt 40% meer broeikasgassenuitstoot dan ál het verkeer en vervoer bij elkaar opgeteld. De Klimaatzaak, waarin de rechter de Nederlandse Staat op de vingers heeft getikt omdat deze te weinig doet tegen klimaatverandering, maakt pijnlijk duidelijk dat we snel moeten overstappen op Plan B.

Milieu, klimaat en energie

Wat we hebben bereikt

  • Limburg eindelijk in actie voor duurzame energie na druk PvdD

    In verschillende commissie vergaderingen, en in de plenaire Staten, heeft Statenlid Pascale Plusquin gehamerd op de noodzaak om vaart te maken met de energietransitie. De provinciale plannen daarvoor waren erg vaag, en vrijwel alles werd aan de gemeentes overgelaten. Uiteindelijk kondigde de verantwoordelijk gedeputeerde aan dat er een inhaalslag is gemaakt met de plannen voor windmolens. Er zouden nu voldoende windmolens in gemeentelijke plannen staan om de provinciale taakstelling voor 2020 te halen, zoals die is afgesproken in het landelijke Energie akkoord. Ook wordt het aantal elektrische laadpalen verdubbeld, en wordt er meer druk gezet achter met de plannen voor een restwarmtenet voor nieuwe wijken in Sittard-Geleen, Beek en Stein.

  • Druk op sluiting van kerncentrale

    De kerncentrale in de Belgische plaats Tihange is verouderd en onveilig. Er hebben zich inmiddels tientallen incidenten voorgedaan die uiteenlopen van scheuren in de reactorvaten tot ontplofte transformators en dynamo’s die uitvielen. Een kernramp zou zelfs grote delen van Limburg bereiken. Dankzij de Partij voor de Dieren moet de Nederlandse regering bij de Belgische overheid aandringen op sluiting van de kerncentrale voordat er een ernstig incident plaatsvindt.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws