Indra Gesink


Burger­com­mis­sielid

Indra Gesink studeerde Econometrie en Operationele Research en vervolgens Systeembiologie te Maastricht.