Indra Gesink


Burger­com­mis­sielid

Indra Gesink studeert Econometrie en Operationele Research en Systeembiologie te Maastricht. Naast burgercommissielid is Indra penningmeester bij PINK!, de politieke jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren. Voorheen was hij bestuurslid financiën bij PINK! Limburg en coördinator van de Denktank-commissie. Indra neemt ook plaats in de universiteitsraad van de Universiteit Maastricht en de commissie Studium Generale.

Gerelateerd

Eerste fractie-overleg: PvdD Limburg verenigt nuttige met het aangename bij Domein Alden­borgh

Daar zijn we weer! Zo tussen de zomervakantie van de fractieleden door, kwam PvdD Limburg nog tijdens het zomerreces voor het eerst weer bij elkaar. Waar anders dan in het Zuid-Limburgse Heuvelland werd het nieuwe politieke jaar doorgenomen. Maar toch dat was niet het enige dat op de agenda stond! Na de overgenomen PvdD-motie ter verduurzaming van de landbouw, wilde de fractie zelf een...

Bijdragen Nieuws