2020 nadert; tijd voor een terugblik


29 december 2019

Wat een succesvol jaar was 2019 voor Partij voor de Dieren Limburg!! Niet alleen verdubbelde het aantal zetels in Provinciale Staten Limburg: ook werden maar liefst 10 moties en amendementen aangenomen in het Gouvernement Maastricht. Uitschieters daarbij vormden:

- Budget van €250.000 vrijgemaakt voor onderzoek naar kinderen met aangeboren afwijking (15 februari);
- Ettelijke natuurplannen ter ontwikkeling, inrichting en herstel in Natura-2000 gebieden (21 juni en 8 november);
- Openheid over geplande investeringen in Maastricht Aachen Airport door de Provincie Limburg (8 november);
- Stimulering en bevordering woonvormen als tiny houses en flexwonen (15 november);
- Herintroductie en instandhouding van oer-Limburgse fruitrassen op hoogstam en aanplant van heggen en graften (13 december);
- En natuurlijk: de afgedwongen democratische controle van Provinciale Staten op het nieuwe jachtplan (Faunabeheerplan 2020-25). Voorheen ondenkbaar en een unicum in Nederland (8 november).

Daarbij moet de kers op de taart uiteraard niet vergeten worden: het aangenomen amendement 41, oftewel de geitenstop. GS probeerde 9 nieuw verleende vergunningen voor geitenstallen, waaronder één stal met 1000 geiten op de Altweerterheide, erdoorheen te drukken terwijl er een geitenstop gold. Door het aangenomen amendement bleef de stop gehandhaafd 🚫🐐

Smetje vormde de afgeschoten motie voor jaarlijkse steun van €10.000 aan de Dierenvoedselbank Limburg, maar hier heeft PvdD Limburg eigenhandig een inzamelactie voor ingezet. En met succes!
Daarnaast wilde PvdD Limburg een onafhankelijk onderzoek zien naar Maastricht Aachen Airport, een maatschappelijke kosten-batenanalyse inclusief het mogelijke toekomstscenario tot sluiting. Hoewel verworpen, werd het idee tot MKBA later toch overgenomen door GS. Echter, zonder onderzoek naar mogelijke sluiting.

Desalniettemin, mag 2019 met recht een succes- en vruchtvol jaar genoemd worden voor Partij voor de Dieren Limburg. Naast de verdubbeling van het aantal zetels vormen ook de behaalde resultaten in het Gouvernement reden tot een feestje. Zelfs de tegenslagen kregen een positieve wending, beter kan niet! Waar een kleine partij groot in kan zijn!!

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder het vertrouwen dat de Limburgse kiezer in PvdD heeft gesteld. Iedereen bij Partij voor de Dieren Limburg is u dan ook uiterst dankbaar en wenst iedereen dan ook een fijne, diervriendelijke jaarwisseling en een gezond en hoopvol 2020 💚🥂