PvdD krijgt toezegging: 3 ton voor LHBTI-accep­tatie in Limburg!!


11 januari 2020

Succes voor de regenboogprovincie Limburg! Om de acceptatie van LHBTIQA+ in Limburg te bevorderen, vroeg PvdD-fractievoorzitter Pascale Plusquin de Provincie Limburg geld beschikbaar te stellen. En hoe!

De Sociale Agenda wordt beheerd door PVV-gedeputeerde Housmans, terwijl de PVV vorige periode als enige partij tégen de motie 'Regenboogprovincie Limburg' stemde. Met Housmans aan de knoppen, zorgde PvdD-burgercommissielid Anne Hanssen ervoor dat de benodigde middelen toch ter beschikking komen. De Provincie Limburg zal zodoende €300.000 inzetten om de acceptatie van LHBTIQA+'ers in Limburg te blijven bevorderen; hetzelfde bedrag als tijdens de vorige coalitieperiode. 'We hebben er hard voor geknokt, maar het is broodnodig. Ook in regenboogprovincie Limburg', aldus Plusquin.

Sterker nog: de Limburgse LHBTIQA+-acceptatie loopt de laatste jaren achteruit. Denk aan wat het weggepeste transgenderstel uit de Gemeente Heerlen vorig jaar overkwam. Plusquin: 'Dit stel werd dusdanig getreiterd en bedreigd dat het moest leiden tot een gedwongen verhuizing. En nog steeds kan dit stel niet veilig over straat in de vierde gemeente van Limburg.' Maar niet alleen deze transgenders hebben het zwaar, zo blijkt uit onderzoek. 'De helft van de jongeren vindt dat je op school niet veilig uit de kast kan komen. Voor de Partij voor de Dieren Limburg is dit onacceptabel. In 2019 én 2020', stelt Plusquin krachtig. Plusquin staat dan ook bekend als initiatiefneemster van de 'Regenboogprovincie Limburg' door haar motie van 3 november 2017 en vurig voorvechtster van LHBTIQA+-acceptatie in onze provincie.

De toegezegde €300.000 voor LHBTIQA-acceptatie is dan ook meer dan welkom om de regenboogprovincie Limburg verder op touw te zetten. Daar zal Partij voor de Dieren zich in de Provincie Limburg voor blijven hardmaken. En dit in regenboogprovincie Limburg!

Sluit je aan bij het #groeiendverzet #makeLimburgpurpleagain🏳️‍🌈💜🏳️‍🌈