Anne Hanssen


Frac­tie­on­der­steuner

Anne is van origine dierenarts, met de focus op vee. Daarnaast heeft zij internationaal gewerkt als consultant voor de veehouderij en als GD practicus. Terug in Nederland ging zij aan de slag als docent paraveterinair. Momenteel zet zij zich in voor Caring Vets. Anne vindt het belangrijk dat Nederland een voorbeeld voor de wereld wordt op het gebied van dierenwelzijn, in plaats van een vervuilende en dieronvriendelijke hoge agrarische productie.

Volg Anne op: Facebook

Gerelateerd

Waarom stemmen voor Provin­ciale Staten en het Water­schap Limburg van groot belang is?

Stem jij woensdag 15 maart ook Partij voor de Dieren (Waterschap) Limburg ?

Woensdag 15 maart mogen we onze stem uitbrengen voor de Provinciale Staten en het Waterschap Limburg. De opkomst voor Provinciale Statenverkiezingen ligt altijd lager dan bij landelijke verkiezingen. Waarom is het van groot belang om ook voor de Provinciale Staten en het waterschap te gaan stemmen? Tijdens de laatste Provinciale Statenverkiezingen in 2019 werd de zetelverdeling als volgt : CDA 9...

Bijdragen Vragen Nieuws