Brons­groen wonen


25 oktober 2019

Voorzitter,

Bronsgroen wonen, daar staat Partij voor de Dieren Limburg voor. Of dit nu betekent dat straten en centra rijker beplant worden, wijken ontdaan worden van tegels of dat er tiny houses komen: feit is dat dit de biodiversiteit, het woongenot- en beleving ten goede komt. Tegelijk is het ook nog eens haalbaar, betaalbaar en toekomstbestendig. En wat ons betreft kan en móet dit duurzaam.

De afgelopen jaren sneuvelden records in temperaturen bij de vleet. De hedendaagse inrichting van de gemiddelde Nederlandse tuin met tegels, grind en beton, houdt de hitte alleen maar langer vast. Niet alleen ondragelijk en onnodig, deze verzengende hitte kan ook nog eens gevaarlijk zijn voor kwetsbare groepen als ouderen en jonge kinderen. Dus juist voor Limburg, met onze ernstige vergrijzing, moet dit een aandachtspunt zijn. Wij van Partij voor de Dieren willen tegels en grind zoveel mogelijk vervangen zien door groen, bronsgroen wel te verstaan.

Heggen en hagen in plaats van kunststof afrasteringen, daktuinen en groene gevels, planten in plaats van tegels en grind en aanplant in openbare ruimten van oud-Nederlandse bomen als de iep en de populier. Niet alleen doorbreken deze boomsoorten de monocultuur, die geleid heeft tot ziektes als de eikenprocessierups; deze bomen zorgen tevens voor schaduw en verkoeling, vangen CO2 en stikstof op, bieden een thuis voor insecten, vogels en andere dieren, bevorderen de biodiversiteit en het oogt nog eens fraai ook! Maar niet alleen bij hitte biedt voornoemde groene aankleding uitkomst; ook bij hevige regenval wordt de bovenmatige regen opgevangen en riolen ontzien. En zoals iedereen weet: groen nodigt uit om naar buiten te gaan en iets te ondernemen! Onderzoek wijst uit dat meer groen agressie vermindert en herstellend werkt op de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Make Limburg Green again!

Tegelijkertijd is het voor onze provincie een uitdaging om ook jongeren van een geschikte woning te voorzien. Door te weinig geschikte woningen voor ouderen is sprake van te weinig doorstroom op de woningmarkt; als er al iets vrij komt, is het vaak onbetaalbaar voor starters. Partij voor de Dieren is dan ook groot voorstander van flexwonen.

Een voorbeeld van flexwonen zijn Tiny houses die op een braakliggend terrein dicht bij elkaar kunnen worden gebouwd met een maximum van tussen de 5 en de 10 jaar.

Kleiner wonen betekent minder kosten in onderhoud en ook gebruik van minder spullen, hetgeen weer minder belasting voor het milieu betekent. En die kleinere ecologische voetafdruk is precies de reden waarom er in Limburg al diverse initiatiefnemers zijn op het vlak van Tiny Wonen. In de praktijk lopen deze mensen tegen het probleem aan van gemeenten die in een aantal gevallen weliswaar open staan voor Tiny Wonen, maar niet zo goed uit de regelgeving lijken te komen. Het betreft initiatieven van onderop, echt vanuit burgers zelf. Wat kan het college betekenen voor mensen met deze woonwens? Kan het College toezeggen om een beleid te ontwikkelen waardoor gemeenten ondersteund dan wel gestimuleerd worden?

Tegelijkertijd kampen veel binnensteden met leegstand van onder andere winkelpanden. Het creëren van transformatiewoningen biedt hier kansen. Transformatie woningen zijn woningen die gemaakt worden in leegstaande gebouwen als kantoren, scholen en winkels. Het CBS meldde deze week dat er vorig jaar in Nederland 13.000 woningen zijn ontstaan door transformatie. Ook om de leefbaarheid in de binnenstad te vergroten pleiten wij voor het transformeren van bijvoorbeeld leegstaande bovenverdiepingen van winkelpanden tot woonplekken voor jongeren, studenten en starters. Bijkomend voordeel: er hoeft niets nieuws gebouwd te worden, zodat er meer ruimte over blijft voor groen én natuur. En dat is nog de duurzaamste optie van allemaal. Of zoals GS het zou verwoorden: haalbaar, betaalbaar én toekomstbestendig.

Anne Hanssen

Partij voor de Dieren Limburg