Inbreng Plusquin Begroting RUD-Noord


16 september 2022

Voorzitter,

Voor ons ligt nu een “beleidsarme” begroting, met alleen loon- en prijscompensatie. Wil je je activiteiten kunnen handhaven, en dat is minimaal nodig, dan zul je die compensatie toe moeten kennen. Maar de RUD geeft aan dat er meer nodig is, om de, breed gedeelde (ook doro de minister) en noodzakelijke aanbevelingen van de cie Aartsen op te volgen. Aanbevelingen die zijn gedaan na een diepgaand onderzoek, waaruit meerdere achterstanden en handhavingstekorten naar voren kwamen.

Wij begrijpen uit de toelichting van de RUD-Noord dat er daarvoor in het najaar een aanvullende begroting zal komen, ook voor de langere termijn. De Partij voor de Dieren is van mening dat we, om de uitvoering en handhaving van natuur- en milieuwetgeving te verbeteren, positief zullen moeten insteken. Dat kunnen we als PS, met het budgetrecht, ook doen. Vraag aan GS is wel: is hiervoor nu een voorziening in de begroting? Die zullen we wel moeten maken.