Inbreng Loomans Opvang asiel­zoekers


16 september 2022

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het groeiend aantal vluchtelingen in de wereld. Naast de mensen die in hun land van herkomst worden vervolgd vanwege hun geaardheid, religie, politieke overtuiging of etnische afkomst, zullen in de komende jaren naar verwachting miljoenen mensen vluchten voor honger, droogte en oorlog en mogelijk ook naar Europa komen. Laten we daarbij in het oog houden dat verreweg de meesten worden opgevangen, of hun toevlucht zoeken, in de eigen regio.

Dit toenemende aantal vluchtelingen laat niet alleen de grote zorgen zien van mensen die in dermate grote problemen verkeren dat ze zich gedwongen voelen om hun geliefden en geboortegrond te verlaten, maar brengt ook zorgen met zich mee voor de mensen hier. Veel mensen zijn huiverig voor grote aantallen “vreemden” die hier komen wonen en aanspraak maken op de Nederlandse voorzieningen en schaarse woningen. Dat is begrijpelijk, want veel jongeren, studenten en gezinnen hebben moeite om een passende woning te vinden.

Maar om de schuld voor de woningcrisis bij de asielzoekers te leggen is pure misleiding. Slechts een heel klein deel van de mensen die hun huis en haard ontvluchten, komt naar Nederland. En ondanks de overvloedige media-aandacht deze zomer voor de tentjes in Ter Apel is de instroom in Nederland nauwelijks hoger dan voor corona. Makke is dat we de opvangcapaciteit jarenlang hebben verwaarloosd en te snel hebben afgeschaald. Dat is niet mijn verklaring, maar die van minister van den Burg. En je wilt toch mensen uit oorlogs- en noodsituaties niet aan hun lot overlaten? Dat doen we ook niet met de Oekraïners. Ook de suggestie dat we overspoeld worden door grote aantallen "veilige landers", is misleiding, omdat volgens de IND hun aantal in de asielcentra niet meer is dan 2%.

Dat wij vanmiddag hier in het Limburgs parlement, naar aanleiding van het verzoek tot een spoeddebat door FvD en PVV, debatteren over de opvang van asielzoekers is tot op zekere hoogte ook misleiding. Het is puur voor de bühne. De provincie heeft hierin geen rol; het is een kwestie van het Rijk en de gemeenten. Het enige aanknopingspunt voor de provincie is dat het college, onder strikte voorwaarden, een ruimte aan de gemeente Maastricht ter beschikking gesteld heeft voor de tijdelijke opvang van asielzoekers. Dat was, wat de PvdD betreft, een prima en humaan initiatief, in een acute situatie die door falend opvang-capaciteitsbeleid is ontstaan. Als dat al discussie waardig is, dan zou die eerder moeten gaan over het feit of deze ruimte wel geschikt is voor het onderbrengen van mensen in nood, maar ook daar breekt nood wet.

Voorzitter, om af te ronden: de Partij voor de Dieren streeft ernaar dat op korte termijn een humaan opvangbeleid ontwikkeld wordt voor zij die huis en haard hebben moeten ontvluchten. Slachtoffers van oorlog en geweld, onderdrukking en vervolging, honger, klimaatverandering en natuurrampen moeten worden geholpen. Binnen Nederland ligt daar een rol voor het Rijk en de gemeenten. Zij hebben de taak om mensen uit kwetsbare gebieden uitzicht te bieden op een menswaardig bestaan. Als provincie hebben wij daarbij geen rol. Maar als we mensen in nood een hand kunnen reiken moeten we dat niet nalaten.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Inbreng Plusquin Begroting RUD-Noord

Lees verder

Bijdrage Programmaplan 'Samen naar een waterrobuust Limburg'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer