Inbreng Plusquin Program­maplan Samen naar een water­ro­buust Limburg


16 september 2022

Voorzitter,

Voor wat betreft het programmaplan zelf ondersteunen we de doelstellingen. En dan zowel het vergroten van de fysieke robuustheid van het watersysteem als het verankeren van water en bodem als sturend principe in de ruimtelijke ordening.

Helaas blijven de instrumenten van de provincie en ook het waterschap vooralsnog te vrijblijvend. Daardoor lijkt het ons volstrekt onvoldoende om echte systeemveranderingen mogelijk te maken. Dat zien we ook terug in de conceptnota Peilbeheer van het waterschap. Voor ons zijn dit tot nu vooral mooie woorden, zonder daden.

Want ook nu worden vele onderzoeken aangekondigd. Terwijl Bureau Stroming veel van deze analyses al heeft gedaan. Sterker, twee weken geleden nog hebben Deltares, het waterschap en de provincie bij de presentatie hiervan belangstelling getoond om beter samen te werken. Dan zijn de nieuwe onderzoeken voor ons vragen naar de bekende weg. Waarom dan al deze onderzoeken aankondigen en opnieuw uitvoeren? Waarom het wiel opnieuw uitvinden?

De urgentie van de problematiek vraagt om maatregelen op korte termijn, zoals ook het programmaplan zelf stelt.[1] Het beste zou dan ook zijn om nu niet te vertragen door al gedane onderzoeken opnieuw te doen. Als we op een innovatieve en natuurinclusieve manier willen toewerken naar een robuust waterprogramma, moeten we juist aan concrete andere maatregelen denken.

Uit de al gedane onderzoeken blijkt dat er maatregelen over de grens nodig zijn, omdat de grootste afvoer vanuit Wallonië afkomstig is. Maar we moeten ook naar onszelf kijken: door ter plekke water vast te houden middels een ander landgebruik. Dit sluit ook aan bij het oorspronkelijk doel van de aanbevelingen van natuurorganisaties, zoals in het Geuldal al gebeurt.

Diverse natuur- en milieuorganisaties, zoals NMF en Werkgroep Behoud de Peel, breken een lans om zoveel mogelijk nature-based-solutions in te zetten. Hierover is 2 jaar geleden, dus ruim vóór de watersnoodramp, al een brief met aanbevelingen gestuurd aan de provincie. Door op een natuurlijke manier de afvoer van neerslag te vertragen en de opnamecapaciteit van de bodem optimaal te benutten, blijft het water zo lang mogelijk in de bodem. Onderschep daarnaast ook het afstromend water over wegen en laat het infiltreren in groene hellingen. Stimuleer het vergroenen van particuliere en publieke ruimtes om zo de doorlatendheid te vergroten. Wat doet het college met deze adviezen van natuur- en milieuorganisaties?

Maar ook voor het water dat eenmaal in de beek zit, worden door de natuur- en milieuorganisaties natuurlijke oplossingen gegeven. Los van het verbeteren van de sponswerking van de natuur, denken we aan het verlengen van beeklopen om te voorkomen dat afstromend versneld aan de oppervlakte komt. Zet dalvlaktes bovenstrooms in om afvoer stedelijk gebied lokaal te bergen. Dit door waterberging om stedelijke gebieden heen te leiden en boomstammen in water te laten liggen. We horen graag hoe het college hierover denkt.

Voorzitter, tot slot. Wij vragen het college deze adviezen mee te nemen in de brede verkenning, want dat gebeurt tot nu onvoldoende. Kies in plaats van de gangbare technische maatregelen, die alleen maar meer van hetzelfde zijn en geen antwoord geven op de problemen van de toekomst, voor de positieve effecten van nature-based-solutions.

Dank u wel.

[1] Programmaplan, p. 7.

Interessant voor jou

Inbreng Plusquin Wijzigingsverordening Omgevingsverordening

Lees verder

Inbreng Plusquin Begroting RUD-Noord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer