Provincie Limburg begaat dure stikstof-misstap met turboro­tonde; kost mogelijk nog miljoenen. PvdD stelt wederom schrif­te­lijke vragen


7 september 2020

Wat was er aan de hand? Het Limburgse prestigeproject “De Buitenring” werd precies een jaar geleden officieel geopend. Jarenlang getouwtrek ging echter vooraf aan het in gebruik nemen van deze ‘turborotonde’, die dwars door het kwetsbare Natuurgebied Geleenbeekdal gaat. Een manege moest verhuizen omdat het zo nauw luisterde met de stikstofuitstoot. En ook de rundveehouderij bij Kasteel Reijmersbeek moest wijken omdat de Buitenring anders niet open kon gaan vanwege de stikstofoverschrijding. Een geheime deal volgde. De Reijmersbeekse pachter werd in 2013 uitgekocht door de Provincie Limburg en de provincie zorgde voor een nieuwe boerderij in Ransdaal,. Een boerderij met een luchtje: hier werd eerder Q-koorts vastgesteld. Inderdaad, net als Covid-19 ook een zoönose.

Maar terug naar de Buitenring. Nu de veehouder was vertrokken, stond niets het provinciale prestigeproject meer in de weg zo deed de Provincie Limburg het lijken. Toch beging de Provincie Limburg een blunder. De geheime deal was zelfs zó geheim dat ambtenaren een nieuwe aan de oorspronkelijke eigenaar van de veehouderij, een kasteelheer. Bijna niemand was blijkbaar op de hoogte van de geheime deal met de pachter. Toen de Provincie Limburg lucht kreeg van haar stikstof-misstap trok zij halsoverkop de vergunning in. “De vergunning was verleend op basis van onjuiste informatie”, aldus de provincie. Hierdoor kon de Buitenring alsnog geopend worden in 2019. De kasteelheer liet het hier echter niet bij zitten, ondernam juridische stappen tegen de provincie en eiste sluiting van de turborotonde.

De Rechtbank Roermond stelde de kasteelheer daarop in het gelijk. Weliswaar zou het natuurgebied Geleenbeekdal zwaar te lijden hebben onder de stikstofneerslag van én een veehouderij in Reijmersbeek, én de Buitenring. Beide tegelijk kan dus niet. Maar, zo stelde de rechtbank, de landbouwvergunning werd al in 2015 verleend; eerder dan die van de turborotonde. De landbouwvergunning werd dus rechtmatig verleend. Zolang de Reijmersbeekse veehouderij bestaat, vervalt de juridische basis voor het miljoenenproject van de provincie. De Provincie Limburg kan nu proberen een schikking te treffen met de veehouder. Met het rechterlijke vonnis in de hand is het nagenoeg zeker dat de veehouder het onderste uit de kan zal proberen te halen; dit gaat mogelijk miljoenen kosten. Niet alleen wordt het miljoenenproject van de Provincie Limburg wordt daarmee alleen maar duurder; men kan zich ook afvragen of het provinciaal inpassingsplan van de van buitenring zou voldoen aan de PAS-rechtspraak? Immers, zowel de manege als de melkveehouder moesten eerder vertrekken.

De Limburgse PvdD-fractie is verbaasd over deze hele gang van zaken en heeft daarom wederom schriftelijke vragen ingediend. Fractievoorzitter Pascale Plusquin eist nu een onafhankelijk onderzoek naar de stikstof-misstap. Plusquin: “De Provincie Limburg blunderde keer op keer, en dan ook nog eens met een geheime deal. Dat mag helemaal niet volgens de Wet Natuurbescherming”, aldus een vastberaden Plusquin. Het natuurgebied Geleenbeekdal staat ondertussen zwaar onder druk. ”De provincie moet nu vrezen voor een handhavingsverzoek omtrent de Buitenring. Als dit gehonoreerd wordt, moet het miljoenenproject dicht”, zegt Plusquin. “En dan gaat het waarschijnlijk nog een enorme zak geld kosten om de claim van de kasteelheer af te kopen…”

De Partij voor de Dieren Limburg houdt deze misstanden dan ook scherp in de gaten, en wacht de ontwikkelingen nauwlettend af. Niet alleen is de PvdD het beu dat prestigeprojecten door blunders miljoenen meer kosten dan begroot. Het ergste is dat de al wegkwijnende Limburgse natuur hier extra zwaar onder te lijden heeft. Om deze te beschermen, zal de Limburgse Partij voor de Dieren-fractie zich dan ook keihard blijven inzetten. U vindt de vragen hier: https://limburg.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-illegale-situatie-buitenring-door-vernietiging-stikstofmaatregel-vanwege-ambtelijke-misstap.

Wil jij ook zien dat de Limburgse natuur beschermd wordt? Dat natuur niet in de uitverkoop gedaan wordt voor infrastructuur en veehouderijen? Sluit je dan aan bij het #GroeiendVerzet en #MakeLimburgGreenAgain!!