Verzet tegen biomas­sa­cen­trale slaagt; Provincie gaat zich inmengen omtrent ‘Lixhe’


30 september 2020

Het had nogal wat voeten in de aarde: de geplande biomassacentrale net over de grens bij Maastricht en Eijsden. Na het actieve verzet vorige week maandag in Visé, voegde de Partij voor de Dieren nu de daad bij het woord in het Limburgs Parlement. Om de Limburgse luchtkwaliteit niet verder te laten verslechteren, riep PvdD-Statenlid Peter Loomans de Provincie Limburg op haar verantwoordelijkheid te nemen. En zijn verzet vond gehoor!

Het leek wel de wereld op z’n kop. Net als de Gemeente Maastricht, werd ook de provincie Limburg zelf niet actief ingelicht door Belgische overheden. Zowel het Waalse Gewest als de gemeente Visé lieten na het provinciebestuur in te lichten; hetgeen in strijd is met internationale verdragen en EU-recht. Alleen de Gemeente Eijsden-Margraten werd als belanghebbende ingelicht. PvdD Limburg kon deze lakse en onwettelijke houding van de Belgische overheden maar moeilijk verkroppen. PvdD-Statenlid Peter Loomans liet daarom van zich horen.

Om de provincie Limburg ook een vinger in de pap te doen hebben, diende Loomans een motie in. Daarin roept hij de provincie op zich te mengen in de besluitvorming omtrent ‘Lixhe’. Immers, de Limburgse luchtkwaliteit is al een van de slechtste in Nederland. Limburgse fijnstofnormen worden al jaren overschreden. En met een nieuwe biomassacentrale op 510m van de Nederlandse grens, die jaarlijks 170.000 ton hout gaat verstoken en een wind die voornamelijk uit het zuidwesten waait… wordt de luchtkwaliteit alleen maar slechter…

Met grote meerderheid werd de motie aangenomen. De provincie Limburg zal nu al haar diplomatieke en juridische middelen moeten aanwenden omtrent het Belgische vergunningsproces. En daarmee hopelijk de Limburgse luchtkwaliteit te beschermen. Alleen de CDA en Lokaal Limburg voelen hier blijkbaar weinig voor. Zij stemden tegen de PvdD-motie. Met hun stemgedrag laten ze blijken maar weinig voor de Limburgse volksgezondheid en luchtkwaliteit te voelen.

Wil je Het Maasdal vrijhouden van nog meer vervuiling en verontreinigende gassen? Genoeg van bomenkap en zie je energie liever milieuvriendelijk opgewekt worden? Sluit je dan aan bij het #GroeiendVerzet en #MakeLimburgGreenAgain!!