Limburgse Begroting 2021 houdt het bij het oude abnormaal


6 november 2020

Vandaag op het programma: de Algemene Beschouwingen voor de Provincie Limburg. Jammer genoeg bevat de begroting voor 2021 meer van hetzelfde: blind kiezen voor groei van de economie en industrie, en wegkijken van de echte problemen stikstof, verlies van biodiversiteit en klimaatverandering.Daarom dienen wij vandaag vijf moties in:

👇

- Biodiversiteit in Limburg gaan monitoren en de afname sinds 2016 gaan compenseren.
- In het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Provincie CO2 reductie en compensatie mee laten wegen in de gunning.
- Verzoek of GS de Minister van LNV wil vragen om het jagen op konijn en haas te verbieden.
- Vrijkomende agrarische gronden bestemmen voor natuur of extensieve (kringloop) landbouw.
- Een halt toe te roepen aan vakantievluchten van MAA naar Corona risicogebieden.

Daarnaast vraagt Peter Loomans aan het college of de terreinbeheerders en de Groene Brigade een extra vergoeding kunnen krijgen om de extra kosten van intensiever natuur gebruik tijdens Corona te compenseren. En we stellen vragen of Limburg de afspraken in het kader van de Nationale Bossenstrategie wel nakomt.

Wordt vervolgd...