PvdD-motie aange­nomen: regen­boog­pro­vincie wordt gehand­haafd!!


25 september 2020

Overal in Limburg staat de LHBTIQA+-acceptatie onder druk. Ook al is de Provincie Limburg sinds 2017 regenboogprovincie, toch neemt de onveiligheid en intolerantie tegenover LHBTIQA+ in heel Limburg toe. Om dit tij te keren diende Pascale Plusquin, grondlegster van de regenboogprovincie, een motie in. En met succes: met grote meerderheid werd deze aangenomen in het Limburgs parlement!!

De problemen zijn de wereld immers nog niet uit. Ook anno 2020 is het nog steeds moeilijk voor mensen om uit de kast te komen. De provincie Limburg speelt hierin zelf al een rol. Niet alleen op straat of verenigingen, maar ook in bedrijven en organisaties wordt er nog steeds discriminatie ervaren. Werkgroep ‘Diversiteitsbeleid Limburg’ stelde daarom een diversiteitscharter op. Dit werd door gedeputeerde Ger Koopmans ondertekend, maar vervolgens werd hier niets meer mee gedaan.

PvdD-fractievoorzitter Pascale Plusquin: “Wat PvdD betreft is dit een gemiste kans voor het maatschappelijke middenveld. Bedrijven en organisaties hebben immers een voorbeeldfunctie. Juist daar is diversiteit heel belangrijk. Daarbij is discriminatie is nog steeds aan de orde van de dag en de LHBTIQA+-acceptatie nog lang niet af!”, klonk het resoluut.

Waar schort het dan aan? “Aan voorlichting”, aldus PvdD-fractievoorzitter Pascale Plusquin. “Het aantal meldingen van discriminatie en uitsluitingen is in Limburg nog steeds erg hoog. Naar rato staat Limburg zelfs op plek 4, vlak na Rotterdam, in de Landelijke monitor discriminatie 2019. Op het gebied van voorlichting en educatie is dus nog een hele wereld te winnen in Limburg”.

Zeker gelet op het collegeprogramma “Vernieuwend Verbinden”, ondertekend door alle Limburgse partijen. Allen stellen zij inclusiviteit voorop te willen stellen en iedere Limburger, ongeacht diens afkomst of geaardheid, het recht te geven om deel te nemen aan de samenleving. Alle politieke partijen onderkennen dus het probleem. En zijn dus gebonden zich hiervoor in te zetten. Of, dat zou je in ieder geval denken…

Alle partijen? Nee. Een opmerkelijke rol was weggelegd voor de PVV. De partij die kortgeleden nog helemaal niets voelde om regenboogvlaggen op te hangen, kwam vandaag met een motie om, u raadt het niet, regenboogvlaggen op te hangen in AZC's! Voor de PvdD-motie, die door dialoog en voorlichting LHBTIQA+-acceptatie en diversiteit mogelijk wil maken (o.a. in AZC's), voelde de PVV echter niets. Over boter op het hoofd gesproken! Deze opstelling kon dus op maar weinig goedkeuring in het Limburgs parlement rekenen.

Hoe anders verliep het de PvdD-motie. Deze werd met grote meerderheid aangenomen. Buiten de PVV, stemde ook FvD en een VVD’er tegen. Daardoor zal gedeputeerde Koopmans zal zich nu moeten inzetten om de LHBTIQA+-acceptatie en diversiteit op bij bedrijven, scholen, AZC en gemeenten echt te bevorderen!

Vind jij ook dat iedereen moet kunnen zijn wie ie is? Sluit je dan aan bij het #GroeiendVerzet en #MakeLimburgPurpleAgain!! 💜🏳️‍🌈

Gerelateerd nieuws

Maandagavond protest tegen bomenverbrandcentrale Visé; loop mee met PvdD Limburg!!

Net over de grens bij Eijsden wil België een nieuwe biomassacentrale/afvalverbrander plaatsen. Daarbij zullen jaarlijks bomen...

Lees verder

Verzet tegen biomassacentrale slaagt; Provincie gaat zich inmengen omtrent ‘Lixhe’

Het had nogal wat voeten in de aarde: de geplande biomassacentrale net over de grens bij Maastricht en Eijsden. Na het acti...

Lees verder