Inbreng Plusquin Deelname provincie Limburg aan het Nationaal Stra­te­gisch Plan 2023-2027 voor het gemeen­schap­pelijk land­bouw­beleid


14 oktober 2022

Voorzitter,

In totaal is de cofinaniering 7,22 (5,82 + 1,40 uitvoeringskosten), waarvan 3,45 mln. (bijna de helft) uit het natuurbudget. Waarom? Waarom niet (deels) uit het budget voor landbouw?

Het gaat niet alleen om natuurmaatregelen, maar ook om economische steun. En milieumaatregelen - die de landbouw zelf moet betalen, vervuiler betaalt! - de maatregelen (Bijlage 1) zijn alleen maar globaal aangeduid: hoeveel geld gaat naar welke maatregel, zitten daar "schotten" tussen?

En: als er geen schotten zijn tussen de maatregelen, welke garanties zijn er dan dat het geld niet (first come, first serve) voor het grootste deel naar economische steunmaatregelen gaat, en niet naar verduurzaming?

- Wij willen daarom dat de regelingen zelf aan de Staten worden voorgelegd - is wel formeel GS bevoegheid, maar ook ons geld, bij LEF praten we ook mee over de invulling van de regelingen. Lopen deze budgetten door naar de volgende Statenperiode, als we nu ja (zouden) zeggen?

Steun voor de eiwit transitie is een goede zaak en wordt genoemd in de hoofdtekst (p. 10), zou in Bijlage 1 (p.3, onderaan) onder Samenwerking voor ketens ... innovatie EIP niet terug. Wordt dat nu wel of niet gesubsidieerd?