Wegge­vangen baby­spreeuwen onwettig ingezet als lokvogel; PvdD Limburg wil ophel­dering


14 april 2021

Jonge spreeuwen mogen uit de natuur worden weggevangen, en ingezet worden als lokaas voor andere spreeuwen bij vangkooien. Daar heeft de Provincie Limburg toestemming voor gegeven. Ook mogen ze met hagelgeweren afgeschoten worden, en met jachthonden en -vogels bejaagd worden. Het gebruik van vrijgeboren spreeuwen is mogelijk onwettig. Met het Roermondse dassendrama nog vers in het geheugen eist PvdD-fractievoorzitter Pascale Plusquin daarom opheldering in gepeperde schriftelijke vragen.

Sinds december 2020 heeft de provincie in totaal 21 jachtvergunningen afgegeven. Daaronder twee ontheffingen die het mogelijk maken om spreeuwen te bejagen. De spreeuw komt al decennialang steeds minder voor in heel Nederland, en Limburg in het bijzonder. Daardoor voldoet GS niet aan zijn wettelijke plicht om de soort in stand te houden. Bovendien geeft de provincie zelf toe dat de spreeuwenafname komt door “veranderd landgebruik”, dus de intensivering van de landbouw. Toch geeft GS nu toestemming aan jagers om spreeuwen af te schieten en te vangen voor de belangen van de landbouw.

Om de landbouw te dienen mag een hele trits aan maatregelen tegen de spreeuw ingezet worden. Volgens Sovon Vogelonderzoek Nederland is de staat van instandhouding van de spreeuw ongunstig. Maar in Limburg mogen ze afgeschoten worden met hagelgeweren, en bejaagd worden met jachtvogels en -honden. Daarnaast mogen spreeuwen met vangkooien gevangen worden bij kleinfruittelers, waarbij gebruikgemaakt wordt van lokvogels.

Vooral het lokvogelgebruik is zeer omstreden. Volgens de vergunning mogen babyspreeuwen van 4 á 6 dagen oud nu uit de nestkast gehaald en gering worden. Daarna worden ze in een volière gezet, om uiteindelijk bij vangkooien als levend lokaas te dienen voor andere spreeuwen. Daarbij overlijdt 10% van de gevangen spreeuwen door stress in een vangkooi.

PvdD-fractievoorzitter Pascale Plusquin dient daarom vandaag schriftelijke vragen in bij de provincie Limburg. “Echt te bizar voor woorden dat jonge babyvogels weggevangen worden uit de natuur, en daarna moeten dienen om andere vogels naar een vangkooi te lokken”, aldus Plusquin.

Daarbij stelt de wet eisen aan het gebruik van lokvogels. Enkel door de mens gefokte spreeuwen mogen ingezet worden als lokvogel. Daar zijn er echter zeer weinig van. Plusquin: “Daarom geeft de provincie nu toestemming om jonkies van nog geen week oud uit nestkasten te halen. Zo weggehaald uit de natuur, van wilde vrijgeboren vogels.”

Voor Partij voor de Dieren Limburg is hier het laatste woord is nog niet over gezegd. De onderste steen moet boven. Wij wachten de beantwoording van GS met spanning af. Zodra er ontwikkelingen zijn, berichten wij daarover.

Vind jij ook dat de Limburgse natuur beschermd moet worden? Dat de jacht moet stoppen? En dat de Limburgse natuur moet blijven? Sluit je dan aan bij het #groeiendverzet en #makeLimburggreenagain!!

Gerelateerd nieuws

Winnaars PvdD-fotowedstrijd bekend

Deelnemers hebben het de vakjury niet makkelijk gemaakt. Toch is de jury eensgezind: er kan maar één winnaar zijn. De vakprij...

Lees verder

Succes! Provincie Limburg krijgt lobbyregister door PvdD-motie

Niemand zal de integriteitsaffaires in de provincie Limburg vergeten zijn. Een nieuwe bestuurscultuur in Limburg is daarom br...

Lees verder