Succes! Provincie Limburg krijgt lobby­re­gister door PvdD-motie


3 juni 2021

Niemand zal de integriteitsaffaires in de provincie Limburg vergeten zijn. Een nieuwe bestuurscultuur in Limburg is daarom broodnodig. Deze moet transparanter, begrijpelijker en controleerbaarder. En met een openbaar lobbyregister wordt daar eindelijk een begin mee gemaakt!


Daar diende Partij voor de Dieren vandaag een motie voor in. Hiermee wordt voor iedereen zichtbaar hoe de geldstromen binnen Limburg lopen. En wie er invloed uitoefent op de besluitvorming. Iedere Limburger krijgt daardoor een kijkje in de keuken van het provinciebestuur. Tegelijk wordt daarmee zichtbaar of natuurgelden daadwerkelijk gebruikt worden waar ze voor bedoeld zijn.

Ons voorstel kon duidelijk rekenen op de goedkeurig van de nieuwe gouverneur Remkes. Ook hij vindt dat een openbaar lobbyregister past bij de nieuwe, open bestuurscultuur in Limburg. Hij zegt daarom toe de motie uit te zullen voeren.

Openbaar bestuur is immers een groot goed. In tijden van integriteitsaffaires en macht en tegenmacht is het van belang dat alles makkelijk te controleren is. Dit zorgt voor draagvlak voor besluitvorming onder de Limburgers. En juist deze stabiliteit kunnen we vandaag de dag meer dan ooit goed gebruiken.

Dit vormt hopelijk het begin van het einde van de haast eindeloze stroom aan integriteitsaffaires. Wij zullen erop toe blijven zien dat het daadwerkelijk tot een cultuuromslag komt binnen de provincie Limburg.

Wil jij ook een cultuuromslag in de Limburgse (vriendjes)politiek? Ook genoeg van de integriteitsaffaires? Sluit je dan nu aan bij het #GroeiendVerzet en #MakeLimburgGreenAgain!!