Formatie Limburgs college al stuk­ge­lopen voordat inhou­de­lijke onder­han­de­lingen waren afgerond


11 juni 2021

Voor de eerste keer was de Partij voor de Dieren betrokken bij collegeonderhandelingen. Als enige had de PvdD in deze formatieronde voorwaarden vooraf gesteld.

In een motie was opgenomen dat er veranderingen moesten komen bij de stikstofaanpak, natuuraankoop en –beheer, de intensieve veehouderij en handhaving van milieuregels. Met die motie stemden op 3 juni negen partijen in (alle partijen excl. CDA, PVV, Forum voor Democratie en Samen voor Limburg) om een nieuwe formatieronde te beginnen.

Met de concrete uitwerking van die voorwaarden, in onderhandeling met de andere partijen, waren we al een eind gevorderd. Maar het was niet zeker was dat we eruit zouden komen. Een nieuwe bossenstrategie zou er komen, piekbelasters (stikstof) bij natuurgebieden zouden worden aangepakt maar met name het stoppen met “saldering” in het stikstofbeleid zou nog een zware dobber worden. Veranderingen in het zgn. faunabeheer (o.a. aanleg van dassentunnels en stoppen met het afschieten van wilde zwijnen vanwege de Afrikaanse varkenspest) leken er wel in te zitten.

Dat de veestapel zou moeten krimpen, als gevolg van het aanpakken van piekbelasters, stond al in de motie. Daar hadden de andere partijen, incl. de VVD, Lokaal Limburg en de Ouderenpartij, al mee ingestemd.

De Partij voor de Dieren vindt het jammer dat de onderhandelingen niet inhoudelijk zijn afgerond.

De formatieopdracht wordt nu voorlopig teruggegeven aan gouverneur Remkes.

Toch hoeft deze niet helemaal overnieuw te beginnen. 6 van de 7 overgebleven partijen hebben bij formateur Onno Hoes een kandidaat-gedeputeerde aangedragen. Daardoor is het mogelijk dat binnenkort toch nog een nieuw college gepresenteerd wordt.

Aan de andere kant roeren de (extreem)rechtse partijen zich. Door het opstappen van de 2 onderhandelende partijen bestaat er de serieuze kans op een (extreem)rechts Limburgs college. Daarmee zouden de stikstofcrisis en het natuurherstel geen prioriteit krijgen.

Hoe het ook loopt: wij zullen ons natuurlijk blijven inzetten voor mens, natuur, stikstof, klimaat, dier en milieu. Zodat het toch tot een echte aanpak van het stikstofprobleem komt, en tegelijk invulling gegeven wordt aan het natuurherstel.

Vind jij ook dat de stikstofcrisis écht aangepakt moet worden? En dat het tot natuurherstel in Limburg moet komen? Sluit je dan aan bij het #groeiendverzet en #makeLimburggreenagain!

Gerelateerd nieuws

Succes! Provincie Limburg krijgt lobbyregister door PvdD-motie

Niemand zal de integriteitsaffaires in de provincie Limburg vergeten zijn. Een nieuwe bestuurscultuur in Limburg is daarom br...

Lees verder

Provincie Limburg geeft juridische misstap toe en stopt met gebruik van babyspreeuwen als lokvogel na PvdD-vragen

De provincie Limburg heeft de toestemming ingetrokken om vrijgeboren babyspreeuwen weg te vangen en in te zetten als lokaas b...

Lees verder