Provincie Limburg geeft juri­dische misstap toe en stopt met gebruik van baby­spreeuwen als lokvogel na PvdD-vragen


14 juni 2021

De provincie Limburg heeft de toestemming ingetrokken om vrijgeboren babyspreeuwen weg te vangen en in te zetten als lokaas bij vangkooien. Dit gebruik is volgens de Partij voor de Dieren onwettig, en vroeg de provincie daarom om uitleg. Vandaag geeft de provincie toe dat de toestemming inderdaad in strijd is met de wet.

Wat was er ook alweer aan de hand? In december 2020 heeft de provincie twee ontheffingen afgegeven die het mogelijk maken om spreeuwen te bejagen. Terwijl de spreeuw al decennialang steeds minder voor in heel Nederland, en Limburg in het bijzonder. Toch mocht spreeuwen van de provincie Limburg afgeschoten worden met hagelgeweren, en bejaagd worden met jachtvogels en -honden. Daarnaast mogen spreeuwen met vangkooien gevangen worden bij kleinfruittelers, waarbij gebruikgemaakt wordt van lokvogels.

Vooral dit laatste stuitte op veel ophef. Volgens de vergunning mogen babyspreeuwen van 4 á 6 dagen oud nu uit de nestkast gehaald en gering worden. Daarna worden ze in een volière gezet, om uiteindelijk bij vangkooien als levend lokaas te dienen voor andere spreeuwen. Ook overlijdt 10% van de gevangen spreeuwen door stress in een vangkooi.

Daarbij is dit wegvangen en inzetten van vrijgeboren babyspreeuwen onwettig. De wet stelt immers eisen aan het gebruik van lokvogels. Enkel door de mens gefokte spreeuwen mogen ingezet worden als lokvogel. En dat zijn vrijgeboren babyspreeuwen natuurlijk niet!

Vandaag geeft de provincie Limburg ruiterlijk toe dat het een juridische misstap heeft begaan. 'Na een juridische analyse' kon de provincie de PvdD alleen maar gelijk geven: de toestemming is in strijd met de wet. Het is wettelijk inderdaad niet toegestaan om babyspreeuwen uit de natuur weg te vangen en in te zetten als lokvogel. Door het intrekken van de vergunning is de juridische blunder inmiddels rechtgezet.

Jonge spreeuwen worden in Limburg dus niet meer weggevangen en ingezet als lokvogel! Aan deze misstand is gelukkig een einde gekomen. Uiteraard zullen wij ervoor blijven waken dat de Limburgse natuur beschermd wordt.

Vind jij ook dat de Limburgse natuur beschermd moet worden? Dat de jacht moet stoppen? En dat de Limburgse natuur moet blijven? Sluit je dan aan bij het #groeiendverzet en #makeLimburggreenagain!!

Gerelateerd nieuws

Formatie Limburgs college al stukgelopen voordat inhoudelijke onderhandelingen waren afgerond

Voor de eerste keer was de Partij voor de Dieren betrokken bij collegeonderhandelingen. Als enige had de PvdD in deze formati...

Lees verder

Vogels letterlijk vogelvrij: GroenLinks, PVV, D66 en CDA weigeren verdere bescherming van trekvogels bij bouw Limburgse windturbines 

De energietransitie is één van de grote uitdagingen van onze tijd. Daar wordt in Nederland invulling aan gegeven met de Regio...

Lees verder