PvdD schrijft geschie­denis!! €17 miljoen voor Limburgse kring­loop­landbouw en dieren­welzijn!!


13 juni 2020

De wonderen zijn de wereld nog niet uit! Op initiatief van Partij voor de Dieren en FvD gaat de Provincie Limburg een ongekende investering doen voor kringlooplandbouw en dierenwelzijn. PvdD-fractievoorzitter Pascale Plusquin diende hiertoe een motie in, die nog vóór stemming overgenomen werd door Gedeputeerde Staten. Hierdoor komt er de komende jaren €17 miljoen vrij voor duurzame landbouw en meer dierenwelzijn! Een monsterverbond was hierdoor niet langer nodig.

€17 miljoen is veel meer dan vooraf gehoopt. Immers, in het collegevoorstel was aanvankelijk veel minder vrijgemaakt voor kringlooplandbouw, zoals bv. biologische en natuur inclusieve landbouw en investering in dierenwelzijn. In ogen van Gedeputeerde Staten was hiervoor slechts €4 miljoen nodig, exclusief cofinanciering van het Rijk en de EU. Veel te weinig in ogen van de PvdD, aangezien dit slechts 20% van het totale landbouwbudget bedroeg. Juist nu, in tijden van de zoveelste rondwarende zoönose die de volksgezondheid teistert, zou de landbouw moeten verduurzamen. Door de Partij voor de Dieren gaat dit gebeuren. En hoe!

Aanvankelijk zette Plusquin nog bescheiden in op landbouwverduurzaming. De PvdD-fractievoorzitter wilde in eerste instantie €10 miljoen van het landbouwbudget geïnvesteerd zien in kringlooplandbouw en dierenwelzijn. De PvdD zou de PvdD niet zijn als ze wat hoger in de boom zou gaan zitten. Plusquin wijzigde dan ook haar motie. Ze wist zich immers gesterkt door steun uit onverwachte hoek: ook FvD was bereid steun te geven aan deze plannen. Gesteund door dit monsterverbond wilde Plusquin het onderste uit de kan. Van de beschikbare €35 miljoen (provinciaal budget plus externe financiering uit Rijk en EU) wilde ze de helft geïnvesteerd zien in landbouwverduurzaming. CDA-gedeputeerde Mackus zag de bui al hangen. Door de steun uit rechtse hoek was al vóór stemming duidelijk dat de motie het zou halen. De gedeputeerde besloot dan ook de motie over te nemen.

Wel school er nog een addertje onder het gras. Aan het overnemen van de motie verbond deputé Mackus één voorwaarde: Plusquin diende in te stemmen met financiële steun voor de Brightlands Campus Greenport Venlo. Bij deze investering in Greenport kan immers niet expliciet gegarandeerd worden dat minstens de helft van de investering naar kringloop en dierenwelzijn gaat. Aangezien de Venlose campus sowieso een belangrijke speler in de plantaardige eiwittransitie is, kon Plusquin hiermee wel akkoord gaan. Na deze toezegging van Plusquin nam Mackus de motie over. De deal werd hierop beklonken: er komt dus €17 miljoen beschikbaar voor kringlooplandbouw en dierenwelzijn in Limburg, én €8 miljoen voor Greenport in de Gemeente Venlo.

Deze toezegging mag met recht historisch genoemd worden. Gezondere landbouw en dus gezonder voedsel is niet alleen belangrijk voor iedere Limburger, maar ook voor dier, milieu en klimaat. Partij voor de Dieren zal zich blijven inzetten om heel Limburg te verduurzamen. Sluit je ook aan bij het #GroeiendVerzet en #MakeLimburgGreenAgain!!🌳💪

Gerelateerd nieuws

Criminelen konden meestemmen bij referendum; cruciale voorwaarde ontbrak

“Een foutje moet kunnen”, zou je kunnen denken. Toch gaat dit niet altijd op. Zeker niet als het om het regelen van een refer...

Lees verder

Geen dubbele petten voor de provincie Limburg!!

De provincie is een actieve investeerder in de Limburgse economie. Daar is op zich niets mis mee als het gaat om onderneminge...

Lees verder