Crimi­nelen konden meestemmen bij refe­rendum; cruciale voor­waarde ontbrak


28 mei 2020

“Een foutje moet kunnen”, zou je kunnen denken. Toch gaat dit niet altijd op. Zeker niet als het om het regelen van een referendum gaat. Het voorstel hiertoe ontbrak immers een cruciale voorwaarde. Dit had de werking van het hele referendum op het spel kunnen zetten. Dat kon zelfs een aspirant-burgercommissielid zien. Gelukkig was de Partij voor de Dieren Limburg als enige politieke partij bij de les.

Het is misschien niet bij iedereen bekend, maar PvdD is groot voorstander van referenda. Een referendum is bij uitstek een middel om meer zeggenschap te geven aan burgers. Kiezers kunnen zo meer dan eens in de vier jaar meebeslissen over onderwerpen die iedereen aangaan. Referenda voorkomen zo dat beslissingen genomen moeten worden in achterkamertjes. Hierdoor dragen ze bij aan het vertrouwen in de overheid en geven ze duidelijker uitdrukking aan de publieke opinie, zeker als de uitslag bindend is.

Toch komt niet iedereen in aanmerking om te kunnen stemmen. Om verschillende redenen kunnen mensen uit hun kiesrecht ontzet worden. Denk bijvoorbeeld aan criminelen. Indien deze een gevangenisstraf van een jaar of langer hebben gekregen, kunnen ze door de rechter hun kiesrecht kwijtraken. Deze voorwaarde staat dan ook in de wet opgenomen: om te stemmen moet men niet ontzet zijn uit het kiesrecht. Dit staat letterlijk zo vermeld in de Kieswet. Deze voorwaarden gelden dan ook bij alle verkiezingen zoals de Tweede Kamer, Gemeenteraden, Provinciale Staten, Waterschappen… Voor alle verkiezingen dus.

Alle verkiezingen? Nee. Alle verkiezingen, behalve het Limburgs referendum als het aan GS lag. De voorwaarde “niet uitgesloten van het kiesrecht” was nergens in het voorstel te bekennen. Tot aspirant PvdD-burgercommissielid Jamie Hendrickx doorgewinterde politici Koopmans (CDA) en Van den Akker (VVD, nota bene gepromoveerd op het onderwerp) hierop attendeerde. Met het schaamrood op de kaken moesten de gedeputeerden bekennen dat er door hen een foutje was gemaakt. Een foutje, maar wel een foutje dat zomaar de rechtmatigheid van het hele referendum had kunnen kosten. Men was vergeten de voorwaarde in het voorstel op te nemen…

Waar andere partijen het referendum aangrepen om hun eigen agenda te profileren, merkte de PvdD als enige deze flater van de provincie Limburg op. De gedeputeerden konden niet anders dan de Partij voor de Dieren een toezegging te geven. Ondertussen regende het complimenten voor de PvdD-fractie in het Limburgs Parlement; ook voor nieuwkomer Jamie Hendrickx. Voor haar was het gelijk een mooie binnenkomer. En de voorwaarde? Die zal dan ook zeker in de definitieve regeling terugkeren.

Of het volgende referendumvoorstel juridisch klopt, valt nog te bezien. PvdD Limburg zal in ieder geval toezien op de rechtmatigheid hiervan.

Ben jij ook deskundig? En wil je dit inzetten voor dier, mens en klimaat? Sluit je dan aan bij het #GroeiendVerzet en #MakeLimburgGreenAgain!!

Gerelateerd nieuws

Limburgse integriteit op het spel: PvdD pleit voor transparantie

Waar zouden we toch zijn zonder onderzoeksjournalistiek? Door onderzoek van De Limburger en de NRC kwam aan het licht dat hee...

Lees verder

PvdD schrijft geschiedenis!! €17 miljoen voor Limburgse kringlooplandbouw en dierenwelzijn!!

De wonderen zijn de wereld nog niet uit! Op initiatief van Partij voor de Dieren en FvD gaat de Provincie Limburg een ongeken...

Lees verder