Pascale Plusquin


Statenlid en Frac­tie­voor­zitter

Pascale Plusquin (1974) is al jaren actief als dierenbeschermer en lid van de PvdD. De geboren Maastrichtse is sinds december 2015 Statenlid voor de Provinciale Staten Limburg en heeft in die periode mooie resultaten op naam van de Partij voor de Dieren weten te boeken.
Haar geboortegrond heeft ze verruild voor de gemeente Heerlen, waar ze zich sinds 2018 inzet tegen dierenleed als Heerlens Raadslid.

Gerelateerd

Limburgse inte­griteit op het spel: PvdD pleit voor trans­pa­rantie

Waar zouden we toch zijn zonder onderzoeksjournalistiek? Door onderzoek van De Limburger en de NRC kwam aan het licht dat heel wat benoemingen door de provincie Limburg verdeeld werden onder oud-politici. Ook het Limburgs Parlement sprak hier schande van. Het rook allemaal naar vriendjespolitiek. Hierop werd de Zuidelijke Rekenkamer ingeschakeld, en wat bleek? Gedeputeerde Staten hebben wel degeli...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws