Pascale Plusquin


Statenlid en Frac­tie­voor­zitter

Pascale Plusquin is al jaren actief als dierenbeschermer en lid van de partij. De geboren Maastrichtse verruilde haar roots later voor Heerlen, waar zij actief verder ging met het strijden tegen dierenleed. Sinds december 2015 is zij Statenlid voor de Provinciale Staten Limburg en heeft in die periode mooie resultaten op naam van de Partij voor de Dieren weten te boeken.

Gerelateerd

PvdD: discri­mi­natie van "vega-boeren" in subsi­die­voor­waarden moet stoppen

Provinciale regelingen omtrent Europese subsidies die bedoeld zijn voor agrariërs, sluiten boeren die zich bezighouden met duurzame en plantaardige alternatieven voor zuivelproducten expliciet uit. Dat blijkt na onderzoek van de Partij voor de Dieren. De PvdD vindt dat er sprake is van discriminatie en dat dit gegeven een verkeerde prikkel is in een toch al falend Europees subsidiesystee...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws