Pascale Plusquin


Statenlid en Frac­tie­voor­zitter

Pascale Plusquin is al jaren actief als dierenbeschermer en lid van de partij. De geboren Maastrichtse verruilde haar roots later voor Heerlen, waar zij actief verder ging met het strijden tegen dierenleed. Sinds december 2015 is zij Statenlid voor de Provinciale Staten Limburg en heeft in die periode mooie resultaten op naam van de Partij voor de Dieren weten te boeken.

Gerelateerd

Demo­cra­tische controle op hobby­jacht komt er

En dan nog een succes vandaag! Door een motie van Partij voor de Dieren Limburg zal het nieuwe Faunabeheerplan (FBE) van GS voorgelegd worden aan Provinciale Staten Limburg. Hierdoor komt er o.a. een strengere, betere en democratischer controle op de hobbyjacht.Ondanks het feit dat gedeputeerde Mackus de motie ontraadde tot stemming te brengen, liet fractievoorzitter Pascale Plusquin zich hier nie...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws