Pascale Plusquin


Lijst­trekker en huidig frac­tie­voor­zitter

Pascale Plusquin is al jaren actief als dierenbeschermer en lid van de partij. De geboren Maastrichtse verruilde haar roots later voor Heerlen, waar zij actief verder ging met het strijden tegen dierenleed. Sinds december 2015 is zij Statenlid voor de Provinciale Staten Limburg en heeft in die periode mooie resultaten op naam van de Partij voor de Dieren weten te boeken.

Gerelateerd

Massieve inves­tering in het agro-indu­striële complex kan beter besteed worden

166 miljoen subsidie voor biogasfabriek op Chemelot zo jubelde het College van GS in een persbericht. Van een provinciebestuur mag je verwachten dat ze niet alleen aan geld denken, maar met een visie en missie handelen. En 166 miljoen euro van de belastingbetaler investeren in een moreel en financieel failliete sector getuigt niet echt van visie. Financieel failliet, want de sector ka...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws