Pascale Plusquin


Statenlid en Frac­tie­voor­zitter

Pascale Plusquin (1974) is al jaren actief als dierenbeschermer en lid van de PvdD. De geboren Maastrichtse is sinds december 2015 Statenlid voor de Provinciale Staten Limburg en heeft in die periode mooie resultaten op naam van de Partij voor de Dieren weten te boeken.
Haar geboortegrond heeft ze verruild voor de gemeente Heerlen, waar ze zich sinds 2018 inzet tegen dierenleed als Heerlens Raadslid.

Gerelateerd

PvdD-motie aange­nomen: regen­boog­pro­vincie wordt gehand­haafd!!

Overal in Limburg staat de LHBTIQA+-acceptatie onder druk. Ook al is de Provincie Limburg sinds 2017 regenboogprovincie, toch neemt de onveiligheid en intolerantie tegenover LHBTIQA+ in heel Limburg toe. Om dit tij te keren diende Pascale Plusquin, grondlegster van de regenboogprovincie, een motie in. En met succes: met grote meerderheid werd deze aangenomen in het Limburgs parlement!! ...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws