Bijdrage Plusquin inzake onver­bindend verklaren vrij­stelling vos


27 januari 2023

Voorzitter,

Allereerst zijn wij er groot voorstander van dat mensen komen inspreken, zich hierdoor betrokken voelen bij de democratie en besluitvorming. Dat is voor ons een groot goed. Toch is dit voor ons niet onbeperkt, en geldt ook hier een aantal spelregels voor.

Wat ons betreft gaat de toonzetting in de e-mail alle perken te buiten. We kunnen het eens of oneens met elkaar zijn en over besluiten of politieke inzichten van mening verschillen. Dat is het mooie van democratie. Maar, we moeten daarin wel proberen behoorlijk met elkaar om te gaan.

Als wij dan termen lezen als ‘strijd met de meest elementaire vormen van fatsoen’, ‘het vertrouwen van de gedeputeerde ernstig geschaad is’ en ‘dat de gedeputeerde onjuist, onterecht en ontoelaatbaar handelt’, is in onze ogen een grens bereikt en overschreden. Hierbij wordt op de man gespeeld, en niet op inhoud. Wij vinden dan ook dat hierbij de spelregels van het debat zijn overtreden. Hier spreken wij dan ook onze afkeur over uit, en wij hopen de rest van de staten met ons.

Voorzitter, dan de juridische kant van zaken omtrent de vrijstelling. Uit rechtspraak blijkt dat de landelijke vrijstelling voor de vos in strijd is met hogere wet- en regelgeving. Hierdoor is de vrijstelling onverbindend verklaard, dwz buiten werking gesteld.

Dit gebeurt ook niet zo maar. Dit blijkt wel uit het door insprekers toegevoegde artikel. Dit gebeurt alleen, en ik citeer: ‘als een wettelijk voorschrift onverenigbaar is met een regel van hoger recht, en hiermee in strijd bevonden is.’ Dit is een zware toets, en de rechtbank is hier dan ook niet lichtzinnig mee omgegaan. Daarom komt hier extra gewicht aan toe.

Het is dan ook goed van het college dat het het zekere voor het onzekere neemt en deze huidige, beschikbare jurisprudentie volgt. En daardoor afschot van vossen ook in Limburg verbiedt. Beter nu de goeie, verstandige keuze maken dan over een aantal maanden of jaren alsnog op de vingers getikt te worden. Met alle gevolgen van dien.

Bovendien blijkt niet uit het artikel dat het bestuursorgaan hier geen ruimte voor zou hebben. Dit artikel gaat over een volgplicht bij uitspraken van de hoogste rechtsinstantie. Het gaat echter niet over de volgmogelijkheid om dit voor dit soort rechtspraak wel te doen. Die mogelijkheid staat wel open. Dat wordt dus ook in het artikel niet weerlegd. Dat is een ‘politieke keuze’, en die waarderen wij zeer.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Inbreng Plusquin inzake Financieringsvoorstel Limburgs Energiefonds ten behoeve van Mijnwater

Lees verder

Bijdrage Plusquin Sonderende nota mestverwerking

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer