Inbreng Plusquin inzake Finan­cie­rings­voorstel Limburgs Ener­gie­fonds ten behoeve van Mijnwater


20 januari 2023

Voorzitter,

We zullen inderdaad niet in herhaling treden ten opzichte van die vorige FEB. Wij zijn voorstander van schone en duurzame energie. En wat dat betreft zou Mijnwater aansluiten. Maar als wij de vele risico’s lezen, dan realiseren wij ons dat we onvoldoende kennis en kunde hebben om dit voorstel te beoordelen. En dat voelt heel erg ongemakkelijk.

Wij hopen vooral dat het College zich heeft omgeven met betrouwbare en onafhankelijke professionals, zodat het College deze beoordeling wél heeft kunnen maken. En graag hoorden wij van de Gedeputeerde een samenvatting van de risico’s die worden voorzien, en wat het worstcasescenario is als de risico’s zich blijken te stapelen. En nogal wat achtergrondinformatie van deze investering was geheim of besloten. En we hebben bewust besloten deze informatie niet tot ons te nemen.

Dit soort constructies via investeringsfondsen leiden blijkbaar tot veel bedrijfsgevoelige informatie. En wij vragen ons af of het College niet te veel op een ondernemersstoel gaat zitten, en daarmee de transparantie voor de burger aan de Staten beperkt en de controlerende taak van de Staten bemoeilijkt. En dan wil ik graag een onderbouwing van de Gedeputeerde waarom we ons daar géén zorgen over hoeven te maken.

En verbazingwekkend is het dan om ondanks alle beslotenheid en geheimheid in de krant toch te lezen dat er € 500.000 verlies per maand geleden wordt. En hoe moeten wij deze informatie wegen ten opzichte van de genoemde risico’s in het stuk? Kan de Gedeputeerde deze bedragen bevestigen? Hoe verhoudt zich dat allemaal tot eerdere uitspraken dat het Mijnwater in 2025 rendabel zou zijn?

Ja, we vinden het echt heel complex geworden. En gezien die complexiteit van het onderwerp is niet in te schatten of het College dan een wijs besluit heeft genomen met deze investering in Mijnwater. Als een externe partij zou instappen zou dit meer zekerheid geven over het acceptabel zijn van deze risico’s.

Onze wens is daarom te wachten tot een strategische partij mee wil doen in Mijnwater BV – waar we tijdens de vorige behandeling begrepen dat er nu dan een letter of intent getekend is. En toch willen wij wachten tot er zekerheid is dat een strategische partij daadwerkelijk mee gaat investeren. En onze tweede wens is dat het College richting Mijnwater afspreekt dat de prijs bij de verkoop van energie aan particulieren tot nooit meer dan 10% winst mag leiden.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Loomans inzake interpellatie Maaslijn

Lees verder

Bijdrage Plusquin inzake onverbindend verklaren vrijstelling vos

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer