Bijdrage Plusquin inzake finan­cie­rings­voorstel LEF Mijnwater


9 februari 2023

Voorzitter,

wij zeggen niets nieuws als we stellen dat doorgaan met Mijnwater risicovol is. Dat is in het verleden natuurlijk ook zo geweest met allerlei nutsvoorzieningen. En nu we moeten inzetten op nieuwe duurzame, lokale vormen van energieopwekking herhaalt de geschiedenis zich.

Dat roept bij ons allereerst vragen en herinneringen aan het verleden op. Wij als provincie hebben vaker geïnvesteerd in energie. En daarbij het resteigendom van Essent en Enexis verkocht.

Wij vragen ons daarom af wat er gebeurt als Mijnwater omvalt. Zijn al onze investeringen verdwenen? Of heeft het net als resteigendom nog marktwaarde? Hoeveel zou de opbrengst bij verkoop zijn?

Wij willen vooropstellen dat wij voor duurzame en innovatieve manieren van verwarming zijn. Wat we nu in de praktijk zien, is dat Mijnwater met storingen kampt. Dat mensen in de kou zitten ondanks alle investeringen die al gedaan zijn. Terwijl de gemeentes Heerlen en Brunssum al heel veel gezinnen met energiearmoede kennen.

Wettelijk worden deze gecompenseerd bij storingen die minstens 8 uur duren. Maar dat betekent ook steeds minstens 8u in de kou zitten. En als de storing iets minder lang duurt, zitten de bewoners én in de kou én krijgen ze geen compensatie.

Dat lijkt ons niet de bedoeling. Voor ons staat voorop dat deze storingsproblemen weggenomen worden. Zodat deze gezinnen ook tevreden klanten worden. Hoe kunnen we daar nou voor zorgen, dat de storingen weggenomen worden en iedereen tevreden klant is?

Tot slot, voorzitter, zijn de financiële risico’s dus groot. Wij zijn dan ook voorstander om de provincie op grotere afstand te zetten van Mijnwater. Uit de commissiebehandeling blijkt dat de gedeputeerde deze zorgen deelt. En hij er ook wat voor voelt om Mijnwater op een gegeven moment ‘los te koppelen’.

Zo’n moment kan het instappen van een derde partij zijn. Of de inwerkingtreding van de Wet collectieve warmte. En dat dan de risico’s middels een zekerheidsstelling weggenomen worden.

Het ingediende amendement kunnen wij van harte steunen. Wanneer verwacht de gedeputeerde dat aan een van deze twee voorwaarden voldaan zal zijn? En kunt u toezeggen dat op dat moment zekerheidsstelling ingebouwd wordt, om Mijnwater meer op afstand te zetten?

Dank u wel.

Interessant voor jou

Inbreng Loomans Voortgangsrapportage LEF Q2-2022

Lees verder

Bijdrage Plusquin Financiële verordening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer