Inbreng Loomans Voort­gangs­rap­portage LEF Q2-2022


3 februari 2023
Voorzitter,

Sinds het LEF benoemd is tot groot project zijn er nog niet zoveel voortgangs-rapportages opgesteld, en we zien dan ook dat de vorm nog in ontwikkeling is. Ook deze rapportage geeft al aan op welke punten er in een volgende update nog verbeteringen en verduidelijkingen gaan plaatsvinden. En laten we eerlijk zijn: in eerste indruk zien de opeenstapeling van doelstellingen en behaalde resultaten er indrukwekkend uit. Blijkbaar is het LEF goed bezig.

Maar ondanks wat er hier allemaal netjes wordt opgeschreven blijft het lastig om een helder beeld te krijgen van het functioneren van het LEF, waar per slot van rekening een flink bedrag aan provinciaal geld in geïnvesteerd is. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat dit fonds met een maatschappelijk doel, het stimuleren van de energietransitie, wordt weggezet als een financieel product, beheerd door een externe fondsbeheerder. Omdat er in verband met bedrijfsgevoelige informatie maar weinig gedeeld kan worden over de projecten waarin geïnvesteerd wordt, of misschien juist niet geïnvesteerd, moeten wij als controlerende partij het maar doen met de voortgang op een paar kwantitatieve parameters.

Als ik mij niet vergis worden te behalen resultaten op deze parameters al administratief geboekt op het moment van deelname in een project; dus voordat de doelen behaald zijn, en niet nadat ze behaald zijn. Dan kan het dus wel eens mis gaan en moet er gecorrigeerd worden. Zoals ook in deze rapportage gebeurt. Helaas verdwijnt daarmee dan ook het zicht op de voortgang over de rapportageperiode. Moet er in de toekomst ooit opnieuw een correctie plaatsvinden dan zou het fijn zijn als de rapportage de voortgang inclusief en exclusief de correctie zou vermelden.

Een van de kwantitatieve parameters is afvalreductie, maar iedere verdere toelichting ontbreekt. Zou in toekomstige rapportages een nadere uitsplitsing naar verschillende soorten afval gemaakt kunnen worden; denk aan bouw- en sloopafval, plastics, chemisch afval, papier- en karton, etcetera. Per slot van rekening is de ene afvalstroom gemakkelijker her te gebruiken dan de andere.

Ook de parameter betreffende werkgelegenheid, aantal gecreëerde FTE’s, zou beter mogen worden toegelicht. Want moet ik het resultaat van 5778 FTE’s nu zo lezen dat al deze banen er zonder de steun van het LEF niet zouden zijn geweest?

Graag een reactie op deze vragen.

Dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Plusquin Sonderende nota mestverwerking

Lees verder

Bijdrage Plusquin inzake financieringsvoorstel LEF Mijnwater

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer