PvdD-Kamer­motie aange­nomen: alsnog juri­dische analyse naar kap Sterrebos


24 maart 2022
Sinds het begin heeft de Partij voor de Dieren erop geattendeerd: juridisch is er veel niet in de haak omtrent het Sterrebos. Zo was er het provinciaal inpassingsplan, waarbij externe productlocaties niet gedegen onderzocht werden; de vleermuisfolie die buiten de voorgeschreven periode aangebracht werd; de bosuilen die zonder toestemming middenin het hun broedseizoen verstoord werden door de kap; of de verschillende rollen die oud-gedeputeerde Vrehen in het proces speelde… de lijst met juridische vraagtekens is lang.


Niet voor niets zette de voorzieningenrechter de kap van het Sterrebos on hold totdat de bodemprocedure omtrent de kap afgerond was. Doordat er geschikt werd in deze zaak, kwam het jammer genoeg nooit tot een gedegen juridisch oordeel over de kap. Vlak na de schikking ging het Sterrebos tegen de vlakte. Een onafhankelijk, juridische analyse bleef voor altijd achterwege…

Tot nu! Door de PvdD-Kamerfractie is een voorstel aangenomen, waarin gevraagd wordt om alsnog een zo’n rechtmatigheidsanalyse te doen plaatsvinden. Met overgrote meerderheid werd deze motie aangenomen; alleen JA21 stemde tegen.

Hoe anders verliep dit in Limburg. Al ruim een halfjaar geleden, vroeg Pascale Plusquin namens de Limburgse PvdD-fractie om zo’n onafhankelijke, juridische analyse. Niet alleen de mogelijke overtredingen van de Wet natuurbescherming gaven hiervoor aanleiding. Maar met name de drieledige rol die oud-gedeputeerde Vrehen in het VDL-proces speelde, zette aan tot denken.

Daarvoor wilde de PvdD-fractie een motie indienen; het hele proces over de natuurcompensatie moest opnieuw tegen het licht gehouden worden. Toenmalig Gouverneur Remkes ontraadde deze motie echter en adviseerde om een integriteitsmelding te doen bij de commissie bestuurscultuur. Ondanks dat dit advies opgevolgd werd en er een gesprek met de commissie bestuurscultuur plaatsvond, werd er geen enkele melding van gemaakt in het rapport.

Afgelopen week speelde dit weer een rol van betekenis doordat verschillende integriteitsrapporten behandeld werden. Zo ook het rapport “ Engelen bestaan niet” over de bestuurscultuur in Limburg.

Hieruit bleek dat er 286 meldingen zijn gedaan, waarvan met slechts 21 van de 144 melders werd gesproken. Tijdens de sessie van afgelopen week stelde de PvdD- kritische vragen over wat er gebeurde met de overige meldingen. Met rede, want onze eigen melding zagen wij niet terugkomen.

Wel was er bijzonder veel aandacht voor de rol van de media, niet omdat dat in de opdracht zat maar omdat de commissie daarvoor gekozen had. Daarbij was er ook nog eens veel ruimte hun ergernis over de rol van de media naar voren te brengen. Terwijl de betreffende media het recht op weerwoord ontnomen werd.

Dit alles verbaasde ook PvdD-fractievoorzitter Pascale Plusquin. “Gouverneur Remkes heeft me tijdens een Statenvergadering geadviseerd om een melding te doen bij de commissie Bestuurscultuur, dat advies heb ik uiteraard opgevolgd”, aldus Plusquin. “Tijdens het gesprek met de commissie Bestuurscultuur is ingegaan op de betreffende melding, waarover later niets terug te lezen viel in het rapport. Mijn verbazing was groot toen ik las dat mijn antwoorden op de rol van de media niet terugkwamen in het rapport, terwijl Statenleden die zich beklaagden over de rol van de media wél uitgebreid aan het woord kwamen.”

Volgens Plusquin geeft dit een beeld van ‘cherrypicking’. Plusquin: “ook weten we nog steeds niet waarom zoveel meldingen niet onderzocht zijn. Een gemiste kans voor Limburg.” Ook het opgevraagde gespreksverslag van het debat van 1 april werd ter voorbereiding niet aangeleverd aan Plusquin. Terwijl de commissie zelf wel citeerde uit dit verslag. “Kennelijk eenrichtingsverkeer”, aldus Plusquin.

Hoe het ook zij, met de aangenomen PvdD-Kamermotie is het laatste woord nog niet gezegd over deze kwestie. Een juridische analyse komt er hoe dan ook. Dit houden wij uiteraard nauwlettend in de gaten.

Gerelateerd nieuws

Opiniestuk: Sterrebos of sterfbos?

Inmiddels weet bijna iedereen dat er het een en ander speelt rond VDL-NedCar, een mogelijke Amerikaanse opdrachtgever en he...

Lees verder

Partij voor de Dieren Statenfracties: kabinet, neem uw verantwoordelijkheid!

De gezamenlijke Statenfracties van de Partij voor de Dieren roepen het kabinet op om landelijke regie te nemen, nu Remkes opn...

Lees verder