Toelichting Motie Plusquin Open­baar­maken start­no­titie busi­nes­scase MAA


11 november 2022

Voorzitter,

Afgelopen juni vond misschien wel het belangrijkste debat van dit jaar in dit huis plaats. Er werd beslist over het lot van MAA. Echter, door een amendement werd de angel al snel uit het debat gehaald.

Daardoor werd de hete aardappel vooruitgeschoven. In december moet er een business case liggen. Hieruit moet blijken hoe een omgevingsbewust en duurzaam vliegverkeer op maa gerealiseerd kan worden. Bovendien moet er een royaal omgevingsfunds gevuld worden met private én publieke gelden.

Voorzitter, door dit alles raakt deze business case de publieke sector. En, voorzitter, speciaal voor business cases in de publieke sector heeft het ministerie van financiën een handleiding opgesteld. In deze handleiding wordt haarfijn uitgestippeld waaraan zo’n business case aan moet voldoen.

Een van deze voorwaarden is dat er een startnotitie over de business case gemaakt wordt. Deze moet de business case voorafgaan. Met nog anderhalve maand te gaan voor de deadline van de business case zijn wij dan ook uiterst benieuwd naar deze startnotitie.

Want het lijkt ons vanzelfsprekend dat alle richtlijnen van de Rijksoverheid opgevolgd worden als we zo’n belangrijk plan opstellen, en daarop een beslissing moeten nemen. Hiermee is immers heel veel publiek geld gemoeid.

Bovendien gaan wij ervan uit dat de provincie de algemene beginselen van behoorlijk bestuur ter harte neemt. Wij hopen dan ook niet alleen dat e provincie alles op alles zet om zorgvuldig te handelen. Maar daarenboven om alle besluitvorming gedegen te motiveren.

Voorzitter, provinciale staten hebben een wettelijke, controlerende taak. Wij zijn dan ook van mening dat openbaarheid van bestuur een groot goed is. En dat alle wettelijke en openbare eisen opgevolgd moeten worden om tot een zorgvuldige en gemotiveerde besluitvorming te komen.

Wij verzoeken met deze motie dan ook om de voorgeschreven startnotitie aan provinciale staten te doen toekomen. En deze openbaar te maken, in het kader van openbaarheid van bestuur.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Plusquin Begroting 2023 Tweede termijn

Lees verder

Inbreng Boven Brightlands Venlo

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer