Inbreng Boven Brightlands Venlo


18 november 2022

Voorzitter,

Voor ons ligt een plan om veel geld te investeren en uit te geven aan de 4e Brightlands Campus in Venlo. Nog meer geld dan waar sprake van was in het voorstel in de FEB-commissie in juni door onverwachte tegenvallers in de staat en gebruiksmogelijkheden van een aantal eigen gebouwen. In 368 pagina’s wordt verteld wat de visie is en waar het geld voor nodig is. In het stuk staan veel mooie woorden, waar je op het eerste gezicht weinig op tegen kan hebben.

Een opsomming: we richten ons op gezonde voeding en dit leidt tot duurzame toekomstgerichte manier van ondernemen en tot de noodzakelijke vernieuwing van agrarisch ondernemen. Het gaat over hoogwaardige tuinbouw, en er ligt een opdracht om in voor verbinding met de regio te komen. We gaan voor de gezonde consument. We zijn circulair. En de provincie gaat strak sturen. Het is bovendien een campus die bij uitstek een campus voor het regionale MKB in Noord-Limburg is.

Maar in het plan lezen we geen concretisering in de vorm van beperkingen, afbakening of interpretatie. Dat maakt de kans groot dat gewerkt wordt aan dat wat langs gaat komen. De uitdaging vooral financieel is voor deze Brightlands immers al zeer groot.

Een vraag is daarom: waarop gaat het college strak sturen? En wat is het verschil tussen strak sturen en gewoon sturen?

In de aanbiedingsbrief staat dat we ons op gezonde duurzame, smakelijke en betaalbare groente en fruit verwerkt in innovatieve producten (blz 11) en dat we willen naar een gezonde consument. Het standpunt van de Partij voor de Dieren is dat zoveel mogelijk voedsel onbewerkt zou moeten zijn. Dit is gezonder, duurzamer, geeft minder verpakkingsafval, minder voedselverspilling, vergroot de kans op een eerlijke prijs voor de boer en kan door alle mensen gekocht worden omdat bewerkt voedsel duurder is.

Wij hebben de volgende vragen n.a.v. bovenstaande:

  • Betekent deze visie ook een beperking, namelijk dat geen producten van dieren of met dieren ontwikkeld mogen worden?
  • Welke consument zal gezond kunnen eten door de innovaties op de campus in de huidige visie?
  • Is het mogelijk een aanvullend kader te formuleren, dat voor zoveel mogelijk mensen deze producten betaalbaar moeten zijn?
  • Kan aan de visie worden toegevoegd: verwerken tot zo min mogelijk bewerkte consumentenproducten?

Bovendien wordt er een Brighlands Future of Farming Instituut opgericht.

  • Wie bepaalt wat de gewenste future of farming is in deze?
  • Is het mogelijk een uitsluiting van gentech af te spreken binnen Brightlands Future Farming institute
  • Is het mogelijk een toekomst gericht op natuurinclusiviteit af te spreken als kaders voor de Brightlands Future of Farming?

Dan staat in de aanbiedingsbrief dat de Brightlands verbinding moet leggen met het MKB en dat de Brightlands voor het hele MKB zijn. Is het een opdracht aan de Brightlands om verbinding te leggen met alle MKB’s?

Voor ons lijkt dat een wel heel zware opdracht. Wordt hier geen deel van het MKB bedoeld en welk deel is dat dan- de hoogwaardige tuinbouw, de logistiek ondernemingen die voedsel transporteren. Kortom welk en hoeveel MKB gaat de effecten van deze Brightland ervaren.

In het voorstel staan flink wat risico’s benoemd (Blz 12). Kan de gedeputeerde per risico aangeven wat de rest kans en de verwachte impact zal zijn, als dit plan wordt goedgekeurd? En daarnaast per risico welke concrete mitigerende maatregelen nog genomen gaan worden?

Voorzitter, ons laatste punt. Dit voorstel lijkt in zich te hebben: we zijn er aan begonnen, dus we moeten er mee door gaan. Met name ook om het vastgoed vermogen dat in onze boeken staat niet te hoeven afwaarderen. Het feit dat we dit onderwerp nu bespreken in de FEB en niet in RLN lijkt dat het bovenliggende doel van doet vermoeden dat het bovenliggende doel is: een bestemming te houden voor het vastgoed vermogen dat de provincie nu in de boeken heeft staan.

Onzes inziens hebben we ons daarmee beperkt in de oplossingen en daarmee in de effectiviteit van de investeringen en uitgaven die we aan de regionale economie in Noord-Limburg willen uitgeven. De stimulansen zijn nogal indirect, we investeren in gebouwen om te verhuren. Daarbij moeten studenten en ondernemers gezocht worden en met elkaar worden verbonden. Dat geeft misschien innovatie en dat leidt misschien weer tot extra werkgelegenheid.

En in Venlo is geen stroom van ideeën van een grote universiteit of al een half ecosysteem zoals op Chemelot. Kan de gedeputeerde onderbouwen welke concrete maatschappelijk bijdrage verwacht wordt, die zoveel financiële bijdrage van de provincie verdient? En: Is onderzocht of met directere bijdragen meer maatschappelijke opbrengst wordt gerealiseerd.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Toelichting Motie Plusquin Openbaarmaken startnotitie businesscase MAA

Lees verder

Inbreng Boven Werkplan bestuurscultuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer