PvdD-motie eindelijk uitge­voerd: provincie Limburg stopt jacht­rechten op eigen gronden


14 oktober 2021

Ruim 5 jaar na dato is het dan eindelijk zover: de Provincie Limburg maakt door de Partij voor de Dieren in principe een einde aan de hobbyjacht! Al jarenlang loopt de wildstand in onze provincie maar ook in de rest van Nederland sterk achteruit. Daarom riepen wij in mei 2016 het college al op de hobbyjacht te stoppen. Daar wordt nu eindelijk, eindelijk, eindelijk uitvoering aan gegeven.

De cijfers liegen er immers niet om: de aantallen boerenland-zoogdieren zijn keihard afgenomen. Het aantal konijnen en hazen is sinds de jaren vijftig zelfs met 60 à 70% gekelderd. Daarom staan ze ook met recht op de Rode Lijst. Toch, behield minister Carola Schouten de soort bejaagbaar en legde daarbij de verantwoordelijkheid bij de jagers. Deze moesten zelf de redelijke stand van de wildstand handhaven.

Gelooft u het zelf, met alle kelderende wildcijfers? Aan deze vrijblijvendheid komt in Limburg een gelukkig einde. Het college besluit om de jachtrechten op provinciale gronden enkel op afroep te laten plaatsvinden. Dat betekent de jachtovereenkomsten enkel kunnen voltrokken worden na expliciete toestemming van de provincie. De vijf soorten haas, konijn, fazant, wilde eend en houtduif zijn daardoor eindelijk hun leven veilig.

Dit is hoe dank ook geweldig nieuws! Daarmee komt 5,5 jaar later eindelijk een einde aan de hobbyjacht in Limburg. Wij zullen blijven doorzetten totdat heel Limburg jachtvrij is!Vind jij ook dat de Limburgse natuur beschermd moet worden? Dat de jacht moet stoppen? En dat de Limburgse natuur moet blijven? Sluit je dan aan bij het #groeiendverzet en #makeLimburggreenagain!!

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren probeert Sterrebos tevergeefs te redden; doodsvonnis getekend door D66, SP, CDA en PvdA

We hebben er alles aan gedaan om het Sterrebos te behouden. De kap van dit oerbosje staat gepland in november voor de uitbrei...

Lees verder

Succes voor de Limburgse natuur: kap Sterrebos voorlopig opgeschort

Het Sterrebos leeft nog! Van de voorzieningenrechter mag het bos niet gekapt worden tot nadat de bodemprocedure in hoger bero...

Lees verder