Vleer­muizen sterven ondanks rech­ter­lijke schorsing door ingepakte bomen; PvdD eist ophel­dering met spoed­vragen


19 oktober 2021
Ondanks een rechterlijk vonnis dat de kap van het Sterrebos opschortte, zijn in het Sterrebos bomen afgeplakt met plastic zeil en folie door VDL Nedcar. Hierdoor kunnen vleermuizen niet langer hun rustplaatsen in boomholtes in- en uitvliegen. Met spoedvragen eisen wij opheldering van het college.

Vorige week schorste de voorzieningenrechter de kap van het Sterrebos tot nadat het hoger beroep afgerond is. Hierdoor kan VDL niet al in november beginnen met het kappen voor de uitbreiding van de fabriek. Daarbij werden zowel de kapvergunningen als de soortenontheffingen opgeschort.

Ondanks deze geschorste vergunningen is VDL al begonnen met het afplakken van bomen in het Sterrebos. Hierdoor kunnen vleermuizen niet meer bij hun rustplaatsen, waardoor de vleermuizen hoogstwaarschijnlijk zullen sterven. Zowel het verstoren als het doden is zonder ontheffing verboden. En juist deze vergunningen zijn vorige week door de voorzieningenrechter opgeschort.

Daarom eisen wij opheldering van het college. Wij willen weten waarom VDL zonder rechtsgeldige ontheffing vleermuizen verstoort en doodt. Ook vinden wij dat de bomen van het Sterrebos door al het plastic gesloopt worden, wat in strijd is met de rechterlijke uitspraak. Wij roepen de Provincie Limburg dan ook op een einde te maken aan deze situatie. Zodra er meer bekend is, zullen wij dat uiteraard laten weten.

Vind jij ook dat de Limburgse natuur moet blijven? Sluit je dan aan bij het #groeiendverzet en #makeLimburgGreenAgain.

Met dank aan Paula Wielders voor het fotomateriaal
🙏