PvdD Limburg pleit voor fiets: €2,5 miljoen mili­eu­op­brengst per jaar


14 februari 2020

Een ode aan de fiets, zo mag de bijdrage van PvdD-Statenlid Peter Loomans wel genoemd worden. Zo ging het niet niet alleen om de tweewieler zelf, maar vooral om de CO2-reductie die er geboekt kan worden. En dan is het ook nog eens beter voor de gezondheid, en de portemonnee.

De EU-lidstaten hebben immers voorgenomen om de uitstoot van broeikasgassen terug te doen dringen, en dan voornamelijk koolstofdioxide (CO2) en stikstofoxiden (NOx). Voor CO2 bestaat er zelfs een emissiehandelssysteem tussen de lidstaten. In de commissiebehandeling werden vragen gesteld over hoeveel de investering van €25 miljoen voor het 'Beleidskader Fiets' oplevert. En daar liet onze Peter Loomans een simpele rekensom op los.

Per ton CO2 betaalt een lidstaat €40. Aangezien Gedeputeerde Staten bij het beleidskader Fiets uitgaat van een CO2-reductie van 27,5 miljoen kg CO2, levert het stimuleren van het fietsgebruik een jaarlijkse waarde van €1,1 miljoen op. In de Provincie Limburg alleen!

Tel daar de emissie-beperkingskost van 0,04 miljoen ton NOx à €34 (het bedrag dat Rijkswaterstaat hanteert) bij op en qua stikstofoxiden wordt nog eens €1,36 miljoen bespaart. Per jaar!

In totaal wordt door fietsgebruik jaarlijks €2,46 miljoen bespaard. En dit ieder jaar opnieuw, voor de gehele duur van de investering. Om het niet eens te hebben over de directe en indirecte gezondheidsvoordelen.

Het zal dan ook niemand verbazen dat Partij voor de Dieren het 'Beleidskader Fiets' van harte steun gaf in het Limburgs Parlement 💚🚲

Wil je ook graag meer fietsgelegenheden zien in de Provincie Limburg? Sluit je dan aan bij het #groeiendverzet en #makeLimburggreenagain!!