Nodeloos kappen van lanen voorbij door PvdD Limburg!!


14 februari 2020

De Limburgse laan moet blijven, dat was het uitgangspunt van de Limburgse Partij voor de Dieren-fractie. Bomen planten is weliswaar belangrijk (zie onze hoogstamfruitbomen-motie); maar het behoud van bomen is nog véél belangrijker. De PvdD wist gedeputeerde Mackus hier ook van te overtuigen. Slechts in noodzakelijke gevallen zullen lanen nog gekapt worden langs provinciale wegen, maar mét terugplantgarantie.

Zo zal de Provincie Limburg eerst in overleg met de betreffende gemeente gaan om uit te kijken naar andere oplossingen dan kappen. Enkel als de verkeersveiligheid écht in het geding komt, zal tot bomenkap overgegaan worden. Desalniettemin blijkt uit onderzoek van de Universität zu Köln dat bomen langs de weg juist een gunstig effect hebben op de verkeersveiligheid. Automobilisten passen hierdoor hun rijgedrag aan en rijden bijgevolg meer verantwoord op de weg.

Daarnaast valt er nog een lichtpuntje te noteren: indien er noodzakelijk gekapt moet worden, neemt de Provincie Limburg een terugplantgarantie op zich. De Partij voor de Dieren Limburg kreeg hiertoe een toezegging van de gedeputeerde. 'Het terug planten zal tijdig, kwalitatief en volledig uitgevoerd worden', weet fractievoorzitter Pascale Plusquin te melden. 'Daarbij zal er ook nazorg gepleegd worden door de Provincie om de bomen in stand te houden.'

Het moge duidelijk zijn: de PvdD-fractie houdt van bomen. Zodoende is dit een mooi succesje voor de Limburgse Partij voor de Dieren-fractie op Valentijnsdag! 💚🌳

Hou je ook zo van bomen? Sluit je dan aan bij het #groeiendverzet en #makeLimburggreenagain!!

Gerelateerd nieuws

Besmettelijke variant vogelgriep uitgebroken in Duitsland; miljoenen Limburgse dieren in gevaar

Sinds middernacht geldt er een ophokplicht voor pluimvee in de bio-industrie. Dit doordat H5N8, een uiterst besmettelijke v...

Lees verder

PvdD Limburg pleit voor fiets: €2,5 miljoen milieuopbrengst per jaar

Een ode aan de fiets, zo mag de bijdrage van PvdD-Statenlid Peter Loomans wel genoemd worden. Zo ging het niet niet alleen o...

Lees verder