Besmet­te­lijke variant vogel­griep uitge­broken in Duitsland; miljoenen Limburgse dieren in gevaar


12 februari 2020

Sinds middernacht geldt er een ophokplicht voor pluimvee in de bio-industrie. Dit doordat H5N8, een uiterst besmettelijke variant van de vogelgriep, in het Zuidwesten van Duitsland is opgedoken. Deze vorm is ook voor mensen schadelijk. De ziekte was in december 2019 al uitgebroken in Polen.

Hoewel de minister een ophokplicht eerst nog te vergaand achtte, is er hier nu tóch voor gekozen. Rondtrekkende vogels kunnen de ziekte immers razendsnel verspreiden. Vooral watergebieden, waar veel watervogels zich ophouden, lopen kans op besmettingsgevaar. Door de minister en pluimveesector is echter niet gekozen voor een verdeling van risicogebieden, zoals de Dierenbescherming opteerde. Hierdoor moeten alle dieren 4 weken lang binnenblijven. En dit heeft grote gevolgen voor het dierenwelzijn in de pluimveesector.

Immers, vogels, en dan vooral kippen, zijn sociale dieren. Wel hebben ze de ruimte nodig om met elkaar te kunnen bewegen en scharrelen. Van nature heeft een kip 1,5m² aan bewegingsruimte nodig. Door de ophokplicht zitten biologische kippen nu met z'n zessen op 1m²; scharrel- en vrije uitloopkippen zitten zelfs met 9 op 1m². Hutjemutje op elkaar!

Dit veroorzaakt dusdanig veel stress bij de dieren, dat ze uit plaatsgebrek naar elkaar beginnen te pikken. Kippen hebben immers de ruimte nodig om vrijelijk te kunnen bewegen. Dit kan leiden tot kale plekken, ernstige verwondingen en zelfs de dood. Om dit soort gedrag tegen te gaan, zijn pluimveehouders van plan de dieren extra bij te voeren... Vetgemest zijn kippen immers minder mobiel, hoewel ze nóg meer ruimte nodig hebben!

Een megastal is geen vastomlijnd begrip. Overzichtshalve wordt in de pluimvee-industrie uitgegaan van 120.000 legkippen per stal; bij vleeskuikens zijn dat zelfs 220.000 kippen. Volgens cijfers van de Wageningen University & Research zijn er in Limburg meer dan 30 megabedrijven met zulke aantallen aan kippen. Indien er één dier ziek wordt, raken andere dieren meestal ook besmet en sterven ze allen een pijnlijke dood. Dit geldt ook in geval van stalbranden. Voor Limburg betekent dit dat er minstens 4 miljoen kippen in gevaar zijn. En dit zijn nog slechts de dieren afkomstig uit megastallen...

Vetmesten, volgepakt, vogelgriep,... Dit dierenleed is dan ook eigen aan de bio-industrie. Altijd maar meer opbrengst, meer stallen, meer dieren, etc. leidt tot dit soort taferelen. Met alle gevolgen van dien. En dit ten koste van natuur, klimaat, volksgezondheid maar vooral de dieren!

Daarom zijn wij van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie. Stem voor verandering. Stem Partij voor de Dieren. 💚🌳💪

Sluit je ook aan bij het #groeiendverzet en #makeLimburggreenagain.

Gerelateerd nieuws

Limburg roept vrijhandelsverdrag met Canada (CETA) halt toe door PvdD-motie

Het Limburgs Parlement heeft gesproken: vrijhandelsverdrag CETA vormt een bedreiging voor Limburg. Voor de Limburgse economi...

Lees verder

Nodeloos kappen van lanen voorbij door PvdD Limburg!!

De Limburgse laan moet blijven, dat was het uitgangspunt van de Limburgse Partij voor de Dieren-fractie. Bomen planten is we...

Lees verder