Pers­be­richt over afschieten van wasberen.


29 maart 2019

Wasberen zijn in de natuur terecht gekomen door menselijk toedoen. Ze ontsnappen als huisdier maar zijn ook uitgezet voor de jacht.

In 2016 is de EU exotenverordening in werking getreden. Exoten als wasberen worden op deze lijst geplaatst als er sprake is van bedreigingen voor de biodiversiteit. De provincies zijn verantwoordelijk voor het uitroeiingsbeleid. Daar mag van worden afgeweken als de uitroeiing redelijkerwijs niet haalbaar is. De NVWA geeft in de nota invasieve soorten aan dat afschot niet effectief is, en invangen de voorkeur heeft. Met een zeer grote populatie aan wasberen in ons buurland vinden we het doden van wasberen onaanvaardbaar. Uitroeiing is onmogelijk. De territoria die leegkomen na afschot zullen weer worden ingenomen door andere wasberen. Ook is de omvang van de populatie niet duidelijk. Uiteraard onderschrijven we dat er risico’s zitten aan wasberen. En juist vanwege die risico’s mag niet worden volstaan met een schijnoplossing.


We achten het van groot belang dat er in samenwerking met stichting Aap, Natuurhulpcentrum Opglabbeek en de Zoogdierenvereniging wordt gekeken naar daadwerkelijke oplossingen voor de wasbeerpopulatie. De kwetsbare soorten waarvoor de wasbeer (en de vos, en de verwilderde kat) een bedreiging voor zou vormen zijn meer gebaat bij een bronaanpak. De oorzaak van de schrikbarende achteruitgang van biodiversiteit is in grote mate te wijten aan de intensivering van de landbouw, het gifgebruik, bemesting en de bezuinigingen op natuur. Aanstaande maandag worden er wederom kamervragen gesteld door Femke Merel van Kooten, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren. Ook de Partij voor de Dierenfractie in Limburg stelde al eerder vragen.

Teken nu de petitie van Stichting Aap:

https://www.aap.nl/nl/wasberen-limburg

Lees hier eerder gestelde vragen:

https://limburg.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-afschotplan-wasberen

https://partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-bericht-dat-jagers-in-2018-wasberen-mogen-afschieten

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Bedankt!

Beste partijgenoot, Wat een ongelofelijk mooie campagne en spannende verkiezingsdag hebben we achter de rug! Met trots kun...

Lees verder

Moeders voor moeders - Stop de kraamkooien

De Partij voor de Dieren roept álle moeders om op Moederdag, zondag 12 mei, om12:00 uur te verzamelen bij het kunstwerk "Ode ...

Lees verder