Over­schrijding fijn stof normen Neder­weert mag niet worden "wegge­rekend"


6 september 2016

Al jaren lang worden, volgens officiele gegevens van het Ministerie van I&M, de normen voor fijn stof in de gemeente Nederweert overschreden, ten koste van de gezondheid van bewoners. Dat heeft te maken met de grote concentratie van intensieve veehouderijbedrijven, zo heeft de gemeente Nederweert zelf aangegeven.

De provincie heeft aangekondigd om met een “nieuw gebiedsgericht model” nader onderzoek te gaan doen naar de bronnen van fijn stof uitstoot. Ook de nabijgelegen A2 zou een rol spelen. Maar ook andere gemeentes hebben snelwegen in hun omgeving, en aan die uitstoot valt ook weinig te doen. Het nadere onderzoek zal alleen maar uitstel betekenen van het treffen van maatregelen, zoals strengere vergunningen en het minder toelaten van nieuwe bedrijven en uitbreidingen. Ook kan het zijn dat met het nieuwe model de te hoge uitstoot wordt “weggerekend”. Zoiets is al eerder gebeurd in de provincie N-Holland, bij een groot staalbedrijf.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks fracties hebben daarom over dit nieuwe onderzoek vragen gesteld aan gedeputeerde Prevoo. Is het nieuwe onderzoek wel nodig? Zijn de Rijksgegevens soms onbetrouwbaar? En wat gebeurt er nu werkelijk om de slechte toestand van het milieu aan te pakken?

Link naar de Schriftelijke vragen over fijnstofoverschrijdingen in Nederweert

Gerelateerd nieuws

Olifant bij circus Heerlen en Kerkrade

De afgelopen dagen was het niet te missen: Olifant Buba was weer terug van weg geweest in gemeente Heerlen en gemeente Kerkra...

Lees verder

PvdD wil nu aanpak gezondheidsrisico's intensieve veehouderij!

Woensdagavond was het weer zover: in een uitzending van Zembla over de Q-koorts bleken er, ook jaren na de epidemie, omwonend...

Lees verder