PvdD wil nu aanpak gezond­heids­risico's inten­sieve veehou­derij!


2 oktober 2016

Woensdagavond was het weer zover: in een uitzending van Zembla over de Q-koorts bleken er, ook jaren na de epidemie, omwonenden en werkenden op een geitenbedrijf erg ziek te zijn geworden, en zelfs overleden. Juli dit jaar verscheen er een rapport van het RIVM, waaruit bleek dat mensen met zwakke longen beter niet dichtbij intensieve veehouderijen kunnen wonen. De fracties van SP, PvdA, Groen Links en Partij voor de Dieren dienden meteen daarna kritische vragen in bij GS. Uit de antwoorden blijkt dat het Limburgse college niets aan haar beleid wil veranderen.

Het kabinet wil dat wel, en kondigde bij het RIVM rapport een nieuwe wet aan om al te grote concentraties van dieren te kunnen aanpakken. Die wet is nu in Den Haag in voorbereiding, maar de provincie Limburg lobby’t actief tegen deze wet. De PvdD vraagt per motie om te stoppen met die lobby, en juist actief en loyaal mee te werken. Deze week nog is in de provincie Gelderland een gelijkluidende motie aangenomen.

Waar het kabinet de noodzaak van verandering inziet, gebeurt er in Limburg niets. De PvdD vraagt per motie om bij nieuwe bedrijven, en uitbreiding van bestaande, beter naar de gezondheids- en milieu-effecten te kijken. De provincie Brabant doet dat al, en heeft geregeld dat de geuroverlast in concentratiegebieden niet kan blijven oplopen. Een ander beleid kan dus snel worden ingevoerd.

De PvdD verwacht van de andere partijen die kritische vragen hebben gesteld steun voor deze motie.

UPDATE: De motie werd verworpen. Enkel Partij voor de Dieren en GroenLinks stemden voor de motie.

Gerelateerd nieuws

Overschrijding fijn stof normen Nederweert mag niet worden "weggerekend"

Al jaren lang worden, volgens officiele gegevens van het Ministerie van I&M, de normen voor fijn stof in de gemeente Nederwee...

Lees verder

Provincie Limburg gaat bij vuurwerkevenementen omwonenden waarschuwen

Huisdieren, en gehouden dieren zoals paarden, hebben veel last van vuurwerk. Dieren kunnen in paniek raken, zich losrukken,...

Lees verder