Provincie Limburg gaat bij vuur­wer­ke­ve­ne­menten omwo­nenden waar­schuwen


16 december 2016

Huisdieren, en gehouden dieren zoals paarden, hebben veel last van vuurwerk. Dieren kunnen in paniek raken, zich losrukken, en daardoor zichzelf verwonden en ongelukken veroorzaken. Als omwonenden van tevoren op de hoogte zijn van een vuurwerkevenement, kunnen ze dat voorkomen.

De provincie Limburg gaat, vanwege een motie van de Partij voor de Dieren omwonenden waarschuwen. Ook wordt er gekeken hoe bij vuurwerkevenementen meer rekening kan worden gehouden met natuurgebieden en beschermde dieren in de omgeving.

Dat dieren door vuurwerk in paniek kunnen raken, en zichzelf kunnen verworden was al lang bekend. Onlangs was er een ernstig incident bij een vuurwerkevenement bij kasteel Rijckholt, waarbij een zojuist geopereerd zichzelf losrukte, waardoor de operatiewonden open gingen en het dier bijna moest worden afgemaakt. Had het dier in de wei gestaan, of een ander landbouwhuisdier, dan had het de weg op kunnen stormen en een ongeluk veroorzaken. Voor de schade is dan de dierenhouder, of de agrariër, aansprakelijk.

Als omwonenden van tevoren op de hoogte zijn, kunnen ze dit voorkomen. De Provincie gaat organisatoren van evenementen verplichten om dat te doen. De Partij voor de Dieren heeft hiervoor in de PS van 16 december een motie ingediend, die uiteindelijk Statenbreed is gesteund. Op welke manier die waarschuwing moet plaats vinden, via briefjes in de bus, openbare aankondigingen en/of via internet, wordt nog uitgewerkt.

Ook vraagt de motie om te onderzoeken hoe de vergunningverlening voor vuurwerkevenementen beter kan worden afgestemd met de bescherming van natuurgebieden en dieren uit de omgeving. Met name in de broedperiode kunnen dieren zodanig worden verstoord, dat broedsels verloren gaan en jongen omkomen.

De afstemming van de vergunningverlening voor vuurwerk en die voor de natuurwetgeving is nu nog niet geregeld. Het wordt aan organisatoren van evenementen over gelaten om de benodigde natuurvergunningen aan te vragen. In het eerste kwartaal van 2017 wordt de Commissie Ruimte, Landbouw en Natuur van Provinciale Staten geinformeerd hoe die coördinatie beter kan worden geregeld.

Pascale Plusquin, fractievoorzitter PvDD-Limburg: “Een verbod op vuurwerk zou het meest effectief zijn om dierenleed en schade te voorkomen. Maar dat is alleen op landelijk niveau te regelen. Dit is wat de provincie kan doen. Daarom ben ik blij dat hiermee een eerste stap is gezet om onnodig dierenleed te voorkomen”

Voor toelichting: P. Plusquin, 06 10919855

Gerelateerd nieuws

PvdD wil nu aanpak gezondheidsrisico's intensieve veehouderij!

Woensdagavond was het weer zover: in een uitzending van Zembla over de Q-koorts bleken er, ook jaren na de epidemie, omwonend...

Lees verder

Oproep: Beslissende Rechtzitting Den Haag: Nieuw Gemengd Bedrijf Grubbenvorst

Oproep! Op 18 januari zal er een zitting plaatsvinden in Den Haag over het Nieuw Gemengd Bedrijf (lees: de grootste gigastal...

Lees verder