Olifant bij circus Heerlen en Kerkrade


23 mei 2016

De afgelopen dagen was het niet te missen: Olifant Buba was weer terug van weg geweest in gemeente Heerlen en gemeente Kerkrade. Dit, terwijl er een verbod is op wilde dieren in het circus. Uiteraard riep dit veel vragen op. Nog meer ophef ontstond er toen bleek dat het circus een ontheffing heeft gekregen.

Bij de Partij voor de Dieren Limburg riep dit ook de nodige vragen op. Het bleek dat verschillende dierenwelzijnsorganisaties zich ook al bekommerden om de toestand van de olifant. Vandaag werden er ook kamervragen gesteld door Tweede Kamerlid Frank Wassenberg.

Aangezien het circus regelmatig neerstrijkt in Limburgse gemeentes, delen wij graag met u deze kamervragen. Wij zijn in elk geval al erg benieuwd naar de antwoorden van de staatssecretaris.

Vragen van het lid Wassenberg over het gebruik van een olifantenals publiekstrekker voor circusFreiwald, ondanks een wettelijk verbod.

Wat is uw reactie op het bericht dat Circus Freiwald de wet overtreedt door nog altijd de olifant Buba te gebruiken als publiekstrekker en daarbij direct contact met het publiek toe te laten? [1]

Deelt u de mening dat de ontheffingen die toestaan dat olifant Buba met Circus Freiwald mee mag reizen en olifant Carla met Circus Renz Berlin [2] op geen enkele manier het belang van deze olifanten dienen, omdat het reizen voor deze dieren stressvol is en de circussen zelfs niet bij benadering een omgeving voor de olifantencreëren waarin de dierenhun natuurlijke gedrag kunnen uitoefenen? Deelt u de mening dat het onacceptabel is om vrouwelijke olifanten, bij wie een complexe sociale groepsstructuur een basisbehoefte is, solitair te houden? Zo nee, waarom niet?

Deelt u de mening dat het niet valt uit te leggen dat deze circussen opnieuw deze ontheffing hebben gekregen, terwijl ze alle tijd hebben gehad om een opvanglocatie te vinden voor olifanten met trauma’s? Zo nee, waarom niet?

Bent u ervan op de hoogtedat vereniging Wilde Dieren de Tent Uit tijdens de ambtelijke voorbereiding van het verbod op wilde dieren in circussen verschillende keren hulp heeft aangeboden bij de opvang van wilde dieren, waaronder ook deze twee olifanten? Zo ja, waarom heeft u hier geen gebruik van gemaakt?

Deelt u de mening dat met het gebruik van de olifant Buba als publiekstrekker voor het circus de voorwaarden van de ontheffing overtreden zijn?Deelt u de mening dat direct contact tussen publiek en olifant daarbij bijzonder risicovol is, aangezien het circus zelf in hun verzoek voor de ontheffing heeft aangegeven dat de eerste levensjaren van Buba traumatisch waren en ze in het verleden al eens van ernstige gedragsproblemen blijk heeft gegeven (onhandelbaar, onbenaderbaar en zelfdestructief aldus het circus zelf)? [1] Zo nee, waarom niet?

Is het waar dat u een verzoek van StichtingPiepVandaag heeft afgewezen om een petitie in ontvangst te nemen van ruim 11.000 handtekeningen aangaande de handhaving van de wetgeving en opvang van olifant Carla? Zo ja, waarom?

Is het waar dat Circus Freiwald ook twee zebra’s mee laat reizen zonder hier een ontheffing voor te hebben? [1] Zo ja, welke maatregelen gaat u treffen om deze zebra’s weg te halen bij het circus en in een geschikte opvang te plaatsen?

Deelt u de mening dat het hoog tijd is om het verbod op wilde dieren in het circus te handhaven? Zo ja, bent u bereid zo snel mogelijk handhavend op te treden en deze dieren uit deze onwenselijke situatie weg te halen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

[1] Circus overtreedt voorwaarden ontheffing en wet, 19 mei 2016

[2] Brandbrief: ‘Verbod = verbod’ van wilde dieren in circus, 11 maart 2016

Gerelateerd nieuws

Limburgse Partij voor de Dieren fractie draagt de roze trui bij het Burgerinitiatief Stop de Hobbyjacht!

Niet alleen op de fiets in Italië maar ook voor de bejaagbare dieren heeft Limburg de roze trui weten te bemachtigen! Na een ...

Lees verder

Overschrijding fijn stof normen Nederweert mag niet worden "weggerekend"

Al jaren lang worden, volgens officiele gegevens van het Ministerie van I&M, de normen voor fijn stof in de gemeente Nederwee...

Lees verder