Natuur­be­heerplan ‘Goud­groene Natuur­zone’ onbevoegd en onde­mo­cra­tisch onder­mijnd


13 september 2019

Het extraparlementair college van Gedeputeerde Staten (GS) Limburg heeft op eigen houtje besloten het natuurbeheerplan ‘Goudgroene Natuurzone’ fiks in te perken. Hoewel de bevoegdheid tot vaststelling van begrenzingskaarten van natuurgebieden toekomt aan Provinciale Staten (PS), besloot GS eenzijdig het oorspronkelijke plan van ruim 400 hectare (ca. 2 bij 2 kilometer) aan groen te verkleinen. En dat zonder enige vorm van uitleg of motivering aan het Limburgse parlement.

Daar op mondelinge vragen van de Limburgse Partij voor de Dieren-fractie geen bevredigend antwoord kwam, bleef de PvdD-fractie uiteraard niet bij de pakken neerzitten. Op 13 september jl. stelde fractieleider Pascale Plusquin met schriftelijke vragen het reilen en zeilen van GS aan de kaak, om opheldering betreffende de ‘Goudgroene Natuurzone’ te verkrijgen.

Het gehele betoog van Pascale Plusquin valt uiteraard te lezen op de website.

Gerelateerd nieuws

Unieke Limburgse soorten bij werkzaamheden Ravelijn Maastricht

Het groene Standaardterrein in het centrum van Maastricht móet en zal wijken voor twaalf kapitale villa's. Volgens de gemeent...

Lees verder

Update: Bouw luxevilla’s Ravelijn gestaakt door vragen PvdD-fractie Limburg

Doordat de biotoop van de muurhagedis en de vroedmeesterpad wederom verstoord werd, is op 9 september jl. de bouw van luxevil...

Lees verder