Unieke Limburgse soorten bij werk­zaam­heden Ravelijn Maas­tricht


30 augustus 2019

Het groene Standaardterrein in het centrum van Maastricht móet en zal wijken voor twaalf kapitale villa's. Volgens de gemeente is dat geen enkel probleem, want de bijzondere diersoorten die daar ter plaatse leven, hebben daar geen last van. En beschermde dieren, zoals de muurhagedis en de vroedmeesterpad, komen er niet voor. Volgens de gemeente.

Buurtbewoners zijn er zelf een kijkje gaan nemen en hebben deze voor Nederland unieke diertjes wel waargenomen. Én op film vastgelegd.

Ondertussen gaan de werkzaamheden gewoon door.

Zo blijkt maar weer: geld verdienen gaat boven het behoud van kwetsbare beschermde dieren en hun leefgebied.

De Provincie Limburg is verantwoordelijk voor de Wet Natuurbescherming. Daarom hebben wij het provinciebestuur gevraagd of de gemeente Maastricht zich wel aan de Wet Natuurbescherming heeft gehouden.

Gerelateerd nieuws

Eindverslag Statenperiode 2015-2019

Voor u ligt het eindverslag van de Statenperiode 2015-2019 van de Partij voor de Dieren, Statenfractie Limburg. Hierin leest...

Lees verder

Natuurbeheerplan ‘Goudgroene Natuurzone’ onbevoegd en ondemocratisch ondermijnd

Het extraparlementair college van Gedeputeerde Staten (GS) Limburg heeft op eigen houtje besloten het natuurbeheerplan ‘Goudg...

Lees verder