Eind­verslag Staten­pe­riode 2015-2019


22 juni 2019

Voor u ligt het eindverslag van de Statenperiode 2015-2019 van de Partij voor de Dieren, Statenfractie Limburg.

Hierin leest u de gebeurtenissen van de afgelopen 4 jaar terug.

De zetel in het Limburgse parlement wordt sinds 2016 ingevuld door Pascale Plusquin.

Wederom besteedde de partij aandacht aan de belangrijke thema’s zoals:

  • de nieuwe natuurwet;
  • de hobbyjacht;
  • de ecologische balans;
  • de biodiversiteit;
  • het dierenwelzijn;
  • en de milieu- en gezondheidsrisico’s door de intensieve veehouderij.

Wij kijken terug op een vruchtbare periode met ludieke acties en mooie resultaten.

Download hier het eindverslag van de Statenperiode 2015-2019

Eindverslag Statenperiode 2015 2019 (PDF)

Gerelateerd nieuws

Jaarverslag 2018

Op deze pagina vindt u het jaarverslag 2018 van de Partij voor de Dieren, Statenfractie Limburg. Hierin leest u de gebeurten...

Lees verder

Unieke Limburgse soorten bij werkzaamheden Ravelijn Maastricht

Het groene Standaardterrein in het centrum van Maastricht móet en zal wijken voor twaalf kapitale villa's. Volgens de gemeent...

Lees verder