Update: Bouw luxe­villa’s Ravelijn gestaakt door vragen PvdD-fractie Limburg


13 september 2019

Doordat de biotoop van de muurhagedis en de vroedmeesterpad wederom verstoord werd, is op 9 september jl. de bouw van luxevilla’s te Maastricht stilgelegd.

Hoewel CDA-gedeputeerde Mackus hier aanvankelijk weinig voor voelde, is hiertoe na aanhoudende klachten van omwonendenvereniging ‘Groene Poort’ en vragen (link) van de Provinciale Staten-fractie van de PvdD tóch besloten.

Het is dan ook niet de eerste keer dat de bewuste aannemer door partijen gewraakt wordt. Daar deze reeds voor de tweede keer in korte tijd over de schreef is gegaan, eiste PvdD fractievoorzitter Pascale Plusquin een onafhankelijk onderzoek waarom de leefsituatie van de twee inheemse diersoorten steeds weer bedreigd wordt. Ook het verlies van het groen in Ravelijn is partijen een doorn in het oog.

Deze inspanningen despijt, zal het niet tot een onafhankelijk onderzoek komen. De zaak zal door de provincie intern nader uitgeplozen worden.

Ook de gewraakte aannemer heeft het hier niet bij gelaten. Deze heeft ondertussen een ontheffing bij de provincie aangevraagd om verder te kunnen gaan met de bouw van de luxevilla’s. Hoewel de aanvraag nog lopende is, heeft de aannemer desalniettemin een hijskraan op de site laten plaatsen. Dit is duidelijk te zien op beeldmateriaal verstrekt door omwonende Nuno Domingos (zie foto). De aannemer lijkt dan ook alle vertrouwen te hebben dat de ontheffing verleend zal worden. Uiteraard zal zowel ‘Groene Poort’ als de PvdD-fractie de ontwikkelingen kritisch blijven volgen.

Gerelateerd nieuws

Natuurbeheerplan ‘Goudgroene Natuurzone’ onbevoegd en ondemocratisch ondermijnd

Het extraparlementair college van Gedeputeerde Staten (GS) Limburg heeft op eigen houtje besloten het natuurbeheerplan ‘Goudg...

Lees verder

Maakt ook MAA een PAS op de plaats?

Na Schiphol staat ook Maastricht Aachen Airport (MAA) ter discussie. Nu in navolging van de uitspraak van de Afdeling bestuur...

Lees verder