Maakt ook MAA een PAS op de plaats?


19 september 2019

Na Schiphol staat ook Maastricht Aachen Airport (MAA) ter discussie. Nu in navolging van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) blijkt dat luchthaven Schiphol niet beschikt over een geldige natuurvergunning, is het de vraag of hetzelfde geldt voor MAA.

Zo’n natuurvergunning wordt namelijk afgegeven op basis van de Wet natuurbescherming. Nu het Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) eind mei op te tocht kwam te staan door de uitspraak van de Afdeling, kan hardop worden getwijfeld wat dit betekent voor de luchtvaart. Hieromtrent werd GS door PvdD-fractievoorzitter Pascale Plusquin in het Limburgs Parlement aan de tand gevoeld.

Zo stelde zij aan de orde of MAA wel beschikt over een geldige natuurvergunning. Voorts vroeg zij zich hardop af hoe de stikstofeffecten van MAA zich überhaupt verhouden tot PAS en de nabijgelegen Natura 2000 gebieden. ‘Ook betreffende de toekomstplannen van MAA moet er nu duidelijkheid komen’, aldus Plusquin.

De gestelde vragen leest u hier.

Gerelateerd nieuws

Update: Bouw luxevilla’s Ravelijn gestaakt door vragen PvdD-fractie Limburg

Doordat de biotoop van de muurhagedis en de vroedmeesterpad wederom verstoord werd, is op 9 september jl. de bouw van luxevil...

Lees verder

Motie steun aan Dierenvoedselbank Limburg afgeschoten op Werelddierendag

Arme gezinnen dreigen hun huisdieren niet langer te kunnen voeden. PvdD-fractievoorzitter Pascale Plusquin trachtte honderden...

Lees verder